giấy đăng ký xe

Lọc bài viết theo:

Chú ý: Cần sang tên xe qua nhiều đời chủ ngay trong năm 2021 10/12/2020

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước sang năm 2021. Đây cũng sẽ là năm cuối cùng được giải quyết thủ tục đăng ký, sang tên xe đã qua nhiều đời chủ mà thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Infographic: Từ 01/8, 11 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe  21/07/2020

Ngày 16/6/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, từ 01/8, có tới 11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe.

Infographic: Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe từ 01/8/2020 19/07/2020

Ngày 16/6/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có nhiều quy định nổi bật về thời hạn cấp đăng ký xe, biển số xe.

8 trường hợp phải thu hồi Giấy đăng ký xe trong năm 2018 27/02/2018

Xe hỏng không sử dụng được; Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được; Xe hết niên hạn sử dụng; Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng… thuộc diện bị thu hồi Giấy đăng ký xe trong năm 2018.