Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đấu thầu

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ươmg
Số hiệu: 10/VBHN-BGTVT Ngày ký xác thực: 12/09/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Giao thông Vận tải
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Văn Thể
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan