Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT 2018 điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
Số hiệu: 10/VBHN-BGTVT Ngày ký xác thực: 25/12/2018
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Giao thông Vận tải
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Nguyễn Văn Thể
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan