Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số hiệu: 08/VBHN-BGTVT Ngày ký xác thực: 23/04/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Giao thông Vận tải
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Nguyễn Văn Thể
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan