Thông báo 519/TB-BCĐ Hải Dương hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho lái xe

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
________

Số: 519/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe

_________

 

Thực hiện Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thông báo về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe như sau:

1. Địa điểm: Trung tâm văn hóa Xứ Đông Hải Dương, địa chỉ đường Thanh Niên, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

2. Yêu cầu:

- Chỉ xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe vận tải hàng hóa để phục vụ sản xuất tiêu dùng, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu.

- Các lái xe khi đến lấy mẫu xét nghiệm cần cung cấp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy phép lái xe.

+ Giấy giới thiệu của doanh nghiệp vận tải hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương (đối với hộ kinh doanh cá thể).

3. Thời gian áp dụng

- Kể từ ngày 22/02/2021.

- Giấy xác nhận âm tính có giá trị trong 72 giờ khi lưu thông qua các vùng có dịch.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Công văn số 514/BCĐ-PCD ngày 20/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

- Lưu: VT, NVY.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

 

 

 

Phạm Mạnh Cường

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 519/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 519/TB-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Mạnh Cường
Ngày ban hành: 21/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực