Thông báo 511/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------------
Số:  511/TB-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12   tháng 12   năm 2011

 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với
Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt
----------------------------------
 
Ngày 07 tháng 12 năm 2011, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về phương án nghiên cứu xây dựng phát triến đường sắt (Hỗ trợ kỹ thuật của JICA). Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan: Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Trần Việt Thanh, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA), Đoàn nghiên cứu của JICA; Các đơn vị của Bộ GTVT: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Sau khi nghe Đoàn nghiên cứu của JICA báo cáo về tình hình triển khai nghiên cứu, các nội dung cần xin ý kiến giải quyết, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:
Đánh giá cao sự cố gắng, tận tâm của Đoàn nghiên cứu bảo đảm tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên phương pháp tiếp cận cần điều chỉnh lại cho phù hợp điều kiện, tình hình hiện nay, giai đoạn này của Việt Nam cụ thể:
1. Trong mục “Các vấn đề cần cân nhắc trong nghiên cứu” đề nghị đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng đường sắt Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các kịch bản cải tạo phát triển đường sắt hiện nay để nâng cao tốc độ chạy tàu, nâng cấp từ khổ 1000 mm lên khổ 1435 mm, nâng cấp tải trọng, làm đường đôi, đường lồng khổ 1000 mm và 1435 mm, đường khổ 1435 mm toàn bộ và các kịch bản khác...nêu bình luận và chi phí của các kịch bản đầu tư. Trên cơ sở đó đề xuất phương án xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt trong thời gian tới phù hợp điều kiện nguồn lực và nhu cầu phát triển của Việt Nam.
2. Về nội dung cuộc hội thảo ngày 09/12/2011 tại Hà Nội, đề nghị Đoàn nghiên cứu lấy tiêu đề là Hội thảo đánh giá thực trạng đường sắt Việt Nam và đề xuất các phương án nghiên cứu. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có báo cáo đầy đủ, chi tiết về thực trạng tuyến đường sắt hiện nay, phối hợp với Đoàn nghiên cứu để đề xuất phương án cải tạo và chi phí theo phương án A1, A2 trong báo cáo.
3. Về kế hoạch triển khai nghiên cứu: Báo cáo giữa kỳ vào tháng 02/2012, Báo cáo đánh giá tác động môi trương tại các địa phương...giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với chức năng chủ dự án chủ trì đề xuất với Bộ giải quyết từng nội dung cụ thể. Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với TCTĐSVN để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c)
- Các cơ quan, đơn vị dự họp (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP, KHĐT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(đã ký)
 
Bùi Nguyên Long

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 511/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 511/TB-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực