Thông báo 310/TB-VPCP 2021 kết luận về hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 310/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC NỘI DUNG: HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TÁCH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH DỰ ÁN ĐỘC LẬP; DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025; NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

__________

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Về Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm chính sách 5 nêu tại văn bản số 7864/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết (Trường hợp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ ngày 13 tháng 11 năm 2021).

Trong trường hợp không đưa chính sách 5 nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp ngày 12 tháng 11 năm 2021, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phương án 1 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Tờ trình số 7739/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2021; giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

2. Về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu Báo cáo kết quả thẩm định bổ sung của Hội đồng thẩm định Nhà nước, hoàn thiện Tờ trình, báo cáo Chính phủ tại phiên họp chuyên đề ngày 13 tháng 11 năm 2021.

3. Về Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thực hiện thẩm định nội dung và dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TP, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, NN, TKBT, TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 310/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!