Thông báo 153/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Dự án đường sắt đô thị TP.HCM

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 153/TB-VPCP

Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:153/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:27/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 153/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) VÀ TUYẾN SỐ 2 (BẾN THÀNH - THAM LƯƠNG)

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được Chính phủ khóa trước, các Bộ, ngành thông qua chủ trương và các quyết định cụ thể (Tuyến số 1: các văn bản số 03/TTg-CN ngày 03 tháng 01 năm 2006, số 3500/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2006), số 1610/TTg-CN ngày 11 tháng 10 năm 2006) và số 2151/TTg-CN ngày 29 tháng 12 năm 2006); Tuyến số 2: các văn bản s 2148/TTg-QHQT ngày 08 tháng 12 năm 2008, số 1847/TTg-QHQT ngày 08 tháng 10 năm 2009) và số 7190/VPCP-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2010); trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư thuộc dự án nhóm A; trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm (từ năm 2011 đến năm 2017). Để bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án đã được Tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự phù hợp của tổng mức đầu tư điều chỉnh; đồng thời, Thành phố đã tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát chng lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm.

Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa các dự án vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông của Thành phố; đng thời, không ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao với Nhật Bản và tránh việc khiếu kiện của các nhà thầu, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan và cam kết của Thành phố. Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Tổ chuyên gia (với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan) để thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định.

Sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Việc thẩm định và hoàn thiện Tờ trình cần thực hiện khẩn trương để kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2018. Giao Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các cơ quan của Quốc hội để bố trí chương trình báo cáo Quốc hội. Ban Cán sự đảng Chính phủ sẽ làm việc vi Đảng đoàn Quốc hội về nội dung này.

Khi báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, chỉ đạo xử lý việc thẩm định và hoàn thiện Tờ trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi