Thông báo 131/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 03/2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------------

Số: 131/TB-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 03/2010

---------------------------------

 

Ngày 02/4/2010, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban Bộ thường kỳ tháng 3/2010.  Dự họp có Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược phát triển GTVT, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2010 và quý I/2010, trọng tâm công tác tháng 4/2010; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Trong quý I/2010, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai các mặt hoạt động của Bộ và đạt được kết quả cao.  Khối lượng xây dựng cơ bản và giá trị giải ngân các nguồn vốn, sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước; nhiều dự án được khởi động, một số dự án đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng như cầu Cần Thơ, cầu Hàm Luông; các đề án văn bản quy phạm pháp luật và đề án khác đã trình đúng thời hạn; công tác cải cách hành chính đạt được kết quả khá so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.  Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý vận tải và bảo đảm an toàn giao thông còn khó khăn, tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm tăng và có diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 4/2010 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Các Thứ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã đăng ký:

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện dự thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ đề án Nghị định Quỹ Bảo trì đường bộ đúng tiến độ.

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Vụ An toàn giao thông xây dựng và sớm trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị định.  Vụ An toàn giao thông tham mưu trình lãnh đạo Bộ có văn bản gửi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan như Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trong việc phối hợp tổ chức thực hiện.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành chủ động tiến hành sơ kết và tổng kết các Luật/Bộ luật chuyên ngành để đăng ký việc sửa đổi, bổ sung các Luật/Bộ luật vào Chương trình công tác năm 2011.

2. Về công tác quy hoạch

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và các Cục/Tổng cục chuyên ngành tiến hành công khai Chiến lược và các quy hoạch được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng quy hoạch phát triển giao thông vận tải của địa phương, đặc biệt là phối hợp với thành phố Hà Nội để xây dựng và thực hiện quy hoạch giao thông vận tải mới sau khi thành phố mở rộng.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư rà soát các văn bản liên quan đến tuyến đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên, báo cáo Bộ trưởng vào trung tuần tháng 4/2010.

3. Công tác xây dựng cơ bản

- Về chủ trương phân cấp đầu tư: Bộ thực hiện quan điểm nhất quán là phân cấp mạnh cho các đơn vị thực hiện, Bộ sẽ làm cấp quyết định đầu tư đối với các dự án; Bộ chỉ làm chủ đầu tư đối với một số dự án trọng điểm. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư và Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT rà soát việc phân cấp chủ đầu tư và phân cấp quản lý dự án, báo cáo Bộ trưởng trong tháng 4/2010.

- Về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: đến nay đã có nhiều dự án chuẩn bị đầu tư nhưng chưa bố trí được nguồn vốn.  Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chưa đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án mới.

- Về bố trí nguồn vốn: Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư rà soát lại các dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành còn phải thanh toán khối lượng, các dự án chuyển tiếp và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2010.

- Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: Vụ Kế hoạch Đầu tư và Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT báo cáo tình hình thực hiện các dự án cụ thể từng tháng, có so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước; các chủ đầu tư chỉ đạo các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản với các cơ quan của Bộ, các Ban Quản lý dự án, các Cục/Tổng cục và các nhà thầu thuộc Bộ; Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các dự án và các cơ chế để triển khai.

- Cục Hàng hải Việt Nam là chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện; Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư dự án đường vào cảng và cầu Tân Vũ.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư sớm trình Bộ trưởng ký quyết định đầu tư dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong tháng 4/2010; tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các địa phương (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) để sớm thực hiện.

- Cục Đường bộ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cầu yếu của giai đoạn 1 và giai đoạn 2; chuẩn bị đầu tư đối với các dự án cầu yếu thuộc giai đoạn 3.

- Về Hệ thống giao thông thông minh (intelligent Transport System-ITS) đối với đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình: Giao Trung tâm công nghệ thông tin tiếp nhận và triển khai thực hiện.

- Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án vào tháng 10/2010 và hoàn thành dự án sau 18 tháng kể từ ngày khởi công.

- Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trung tuần tháng 4/2010 và báo cáo Quốc hội vào tháng 5/2010; Vụ Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài ngành; chuẩn bị công bố công khai để lấy ý kiến của nhân dân. Văn phòng Bộ phối hợp trong khâu tổ chức các buổi báo cáo với Ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam xem xét công tác chuẩn bị, xử lý các vấn đề còn tồn tại của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, xác định thời gian khởi công dự án.

- Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức chỉ đạo Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý dự án 7 và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Lễ Khánh thành cầu Cần Thơ, Lễ Khánh thành cầu Hàm Luông.

4. Công tác vận tải và an toàn giao thông

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để tổ chức lai kéo kho nổi chứa dầu FSO-5 ra phao 0 luồng Hải Phòng đi Vũng Tàu đúng thời hạn, bảo đảm an toàn.

- Cục Hàng hải Việt Nam tập hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan và báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc đầu tư 4 tàu tìm kiếm cứu nạn, trong đó chú ý đến phương án bảo đảm hoạt động hàng năm của tàu.

- Cục Hàng không Việt Nam làm việc với tư vấn để nghiên cứu đề xuất của Thành phố Hải Phòng về Cảng Hàng không Tiên Lãng.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị cụ thể phương án xử lý đối với các xe TOYOTA bị lỗi chân ga đã nhập khẩu về Việt Nam; chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm tra âm lượng còi xe; phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia để tuyên truyền văn hóa giao thông khi sử dụng còi xe; nghiên cứu và đề xuất đơn giản hóa việc đăng ký tàu thuyền nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân.

- Cục Y tế Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

5. Về quản lý các trạm thu phí

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước theo văn bản số 117/TB-BGTVT ngày 30/3/2010 thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp rà soát các Trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ; theo dõi và có văn bản nhắc nhở các địa phương thực hiện đúng các quy định hiện hành về thu phí đối với các tuyến đường địa phương quản lý; phối hợp với Sở GTVT thành phố Hà Nội, Thanh tra Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội để thực hiện nghiêm túc việc thu phí tại điểm Vĩnh Thanh (trạm thu phí đường Bắc Thăng Long - Nội Bài) và xử lý các tình huống phát sinh.

5. Một số công tác khác

- Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức phối hợp với Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2010 của Thanh tra ở khu vực Miền Nam, gắn thanh tra với công tác cải cách hành chính.

- Thủ trưởng các Cục/Tổng cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, gắn với việc xây dựng văn hóa công sở và thái độ phục vụ của công chức đối với nhân dân.

- Tổ 30 của Bộ phối hợp với các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành tiếp tục rà soát, lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức tư vấn về các thủ tục hành chính; phối hợp với Tổ 30 của Chính phủ hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.  Vụ Vận tải, Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ và các Vụ, Cục tiếp tục rà soát những thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố trong giai đoạn thống kê (theo văn bản số 8699/BGTVT-CCTTHC ngày 10/12/2009).

- Về xử lý các vết nứt trên mặt cầu Thăng Long: Viện Khoa học công nghệ GTVT, Vụ Khoa học công nghệ và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp thực hiện việc xử lý các vết nứt trên mặt cầu; nghiên cứu tìm nguyên nhân gây nứt mặt cầu và có kết luận cụ thể.  Văn phòng Bộ phối hợp để có thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí.

- Cục Hàng không Việt Nam nghiêm túc điều tra những sự cố mất an toàn bay trong thời gian qua, có kết luận, xác định nguyên nhân, kiểm điểm thi hành kỷ luật nghiêm khắc với những cá nhân không thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định, gây mất an toàn.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các cơ quan, đơn vị dự họp;

- Các Ban QLDA thuộc Bộ;

- Tổng công ty ĐSVN;

- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;

- Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Bùi Nguyên Long

 

thuộc tính Thông báo 131/TB-BGTVT

Thông báo 131/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 03/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:131/TB-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành:05/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Thông báo 131/TB-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi