Quyết định 28/2021/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2021/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2018/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2020/QĐ-UBND CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2616/TTr-SGTVT ngày 09/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng.
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3:
“Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công trình đường bộ gồm: đường ô tô, đường trong đô thị, đường nông thôn, cầu đường bộ, câu bộ hành, cầu treo dân sinh, hầm đường ô tô, hầm cho người đi bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, hệ thống cống bể cáp ngầm và camera quan sát, giám sát giao thông, trụ biển tên đường, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường chăn bảo vệ nền đường, kè bảo vệ công trình đường bộ, kè đa mục tiêu và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.
2. Kè bảo vệ công trình đường bộ là kè chống xói lở để bảo vệ nền đường và chính trị dòng nước (để bảo vệ đường bộ), nằm trong hoặc tiếp giáp với phạm vi đất dành cho đường bộ.
3. Kè đa mục tiêu là kè bảo vệ công trình đường bộ kết hợp với bảo vệ bờ.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4:
“Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trực tiếp quản lý, bảo trì vỉa hè, kè bảo vệ công trình đường bộ và kè đa mục tiêu phía Đông các đường: Hoàng Sa (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương), Võ Nguyên Giáp và Trường Sa”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND thành phố.
1. Sửa đổi điểm h khoản 1 Điều 8:
“Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, lập danh mục phân loại công trình thủy lợi, công trình kè bảo vệ bờ, kè bảo vệ công trình đường bộ, kè đa mục tiêu trình UBND thành phố xem xét phê duyệt”
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 8:
“Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phân loại kè bảo vệ công trình đường bộ và kè đa mục tiêu theo quy định”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, SGTVT, ĐTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 28/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 11/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực