Quyết định 27/2022/QĐ-UBND Thanh Hóa bổ sung tuyến đường thí điểm xe chở người bốn bánh chạy bằng điện tại biển Hải Tiến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
__________

Số: 27/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI KHU DU LỊCH BIỂN HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA

________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2413/TTr-SGTVT ngày 13/5/2022 về việc bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; báo cáo thẩm định số 743/STP-XDVB ngày 10/5/2022 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm xe điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa vào mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh (đ b/c);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- S
Tư pháp;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỔ SUNG MỚI TẠI KHU DU LỊCH BIỂN HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2022/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
 

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Cự ly (Km)

1

Đường từ Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường - đi đường Hong Yến - Hoằng Trường - đến Cảng cá Hoằng Trường - đi đường Trường Phụ (đoạn đường Tỉnh 510B) - đi đường Bắc Nam 3 (đường 22m) - đến đoạn đường nối tiếp đường Tỉnh 510B kéo dài về phía biển (gần Khách sạn Ánh Dương)

Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường (Hoằng Trường)

Giao với đoạn đường nối tiếp đường Tỉnh 510B kéo dài về phía biển (gần Khách sạn Ánh Dương).

8,0

2

Đường từ Đền thờ Tô Hiến Thành - đi theo đường Tỉnh 510B - đến UBND xã Hoằng Tiến - đi theo đường Bắc Nam 7 (đoạn đường huyện ĐH.24) - đến chùa Hi Long (Hoằng Thanh)

Đền thờ Tô Hiến Thành (Hoằng Tiến)

Chùa Hồi Long (Hoằng Thanh)

2,0

 

Tổng cộng

 

 

10

thuộc tính Quyết định 27/2022/QĐ-UBND

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/2022/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi