Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quản lý hoạt động của bãi đỗ xe tại tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:28/12/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BÃI ĐỖ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo Tin học;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BÃI ĐỖ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Lâm Đng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, tổ chức, quản lý, khai thác bãi đxe trên địa bàn tỉnh Lâm Đng.

2. Quy định này không áp dụng đối với các bãi đỗ xe của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng không nhằm mục đích hoạt động kinh doanh giữ xe hoặc cho thuê nơi đỗ xe và không kết nối trực tiếp vào đường giao thông công cộng.

Điều 3. Giải thích từ ng

1. Bãi đxe là công trình hạ tầng giao thông đường bộ để phương tiện giao thông đường bộ vào đậu đỗ khi ngừng hoạt động.

2. Bãi đỗ xe công cộng là bãi đỗ xe phục vụ chung cho tất cả các đối tượng có nhu cầu.

3. Bãi đỗ xe nội bộ là bãi đỗ xe phục vụ cho nhu cầu riêng của tổ chức, cá nhân; được xây dựng trong phạm vi đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, cá nhân đó.

4. Bãi đỗ xe hoạt động kinh doanh là bãi cho thuê đxe hoặc tổ chức giữ xe có thu tiền.

5. Bãi đỗ xe tạm thời là bãi đxe hoạt động trong một thời gian nhất định; phục vụ cho nhu cầu đột xuất hoặc phục vụ cho các dịp tổ chức lễ hội.

Điều 4. Yêu cầu chung của bãi đỗ xe

1. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nvà vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động.

2. Đường ra, vào bãi đxe phải được bố trí đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông.

3. Tổ chức, cá nhân qun lý, kinh doanh bãi đỗ xe phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành, phải công bố trước khi đưa vào hoạt động và thực hiện việc niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ tại bãi đỗ xe, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết.

4. Bãi đxe có hoạt động kinh doanh phải gn bảng hiệu với nội dung: Tên đơn vị quản lý, tên bãi đỗ xe và chữ “Bãi đỗ xe”; bãi đỗ xe nội bộ, công cộng không thu phí thì gắn bin báo số 1.408 hoặc 1.408a theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kthuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

5. Không được sử dụng bãi đ xe đkinh doanh bến xe hoặc tổ chức cho xe ô tô kinh doanh vận tải hoạt động đón, trả khách.

6. Được tổ chức các hoạt động kinh doanh: dịch vụ trông giữ phương tiện; dịch vụ bảo dưỡng, sửa cha phương tiện và kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE

Điều 5. Quy định về đầu tư xây dựng

1. Bãi đỗ xe công cộng có đường ra, vào kết nối với hệ thống đường bộ; trừ đường chuyên dùng phải được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (nếu địa phương chưa có quy hoạch bãi đỗ xe được cấp thẩm quyền phê duyệt).

2. Việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phải tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, bo vệ môi trường, phòng, chống cháy n và quy định khác có liên quan.

3. Đường ra vào bãi đỗ xe kết ni vào hệ thống đường bộ phải thực hiện theo quy định đấu nối vào đường bộ của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tc giao thông.

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác bãi đỗ xe công cộng.

Điều 6. Quy định về quản lý, khai thác bãi đỗ xe

1. Bãi đxe nội bộ do tổ chức, cá nhân sở hữu bãi đỗ xe tự quản lý, khai thác; trường hợp có hoạt động kinh doanh bãi đxe phải thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bãi đỗ xe bằng văn bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

2. Bãi đỗ xe công cộng có hoạt động kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tự quản lý khai thác hoặc nhượng quyền, cho tổ chức, cá nhân khác thuê kinh doanh, khai thác. Tổ chức, cá nhân khai thác bãi đ xe thô sơ, xe hai, ba bánh phải thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bãi đỗ xe; tổ chức, cá nhân khai thác bãi đỗ xe ô tô, xe máy chuyên dùng phải thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có bãi đỗ xe và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi đưa vào hoạt động, khai thác.

3. Bãi đỗ xe công cộng không hoạt động kinh doanh (không thu phí) do cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý đường bộ tại địa phương trực tiếp quản lý.

4. Bãi đỗ xe tạm thời do tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc đơn vị tổ chức lễ, hội trực tiếp quản lý, phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Điều 7. Thông báo và công bố đưa vào hoạt động bãi đỗ xe

1. Thông báo đưa bãi đỗ xe vào hoạt động: Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 6 Quy định này trước ít nhất là 05 ngày ktừ ngày đưa bãi xe vào hoạt động, khai thác. Nội dung thông báo theo mu (phụ lục kèm theo quy định này).

2. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác bãi đxe công cộng có hoạt động kinh doanh sau khi gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải công bố trên phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp 03 ngày (Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng) trước khi đưa bãi đỗ xe công cộng hoạt động, khai thác. Nội dung công bố: Tên chđầu tư, đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đxe; tên bãi đỗ xe; quy mô, công năng của bãi đxe; địa điểm, địa chỉ bãi đỗ xe; công bố đưa bãi đxe vào hoạt động khai thác ktừ ngày, tháng, năm; gihoạt động trong ngày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, quản lý khai thác bãi đỗ xe theo quy định.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của bãi đxe trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác bãi đỗ xe trên địa bàn tnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c) Định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân qun lý, khai thác bãi đỗ xe thực hiện các quy định về giá dịch vụ giữ xe theo quy định hiện hành.

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm về giá đối với đơn vị quản lý, khai thác bãi đxe trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về sử dụng đất dùng vào mục đích bãi đxe theo quy định.

4. Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về xây dựng bãi đỗ xe theo quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về đăng ký kinh doanh bãi đỗ xe theo quy định hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác bãi đỗ xe trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Tổ chức tiếp nhận thông báo của đơn vị quản lý, khai thác bãi đxe và báo cáo tình hình quản lý hoạt động bãi đỗ xe của Ủy ban nhân dân cấp xã đ theo dõi, tng hp báo cáo.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đxe trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

d) Định khàng tháng báo cáo Sở Giao thông vận tải về công tác quản lý hoạt động bãi đxe trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác bãi đxe trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Tổ chức tiếp nhận thông báo của đơn vị quản lý, khai thác bãi đỗ xe đ theo dõi, tng hp báo cáo.

c) Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm đối với đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý hoạt động bãi đxe trên địa bàn.

8. Đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 56 Thông tư s 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải và Quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này; nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đxe phản ánh đến Sở Giao thông vận tải để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết./.

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /...

.................., ngày    tháng    năm 2018

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÃI Đ XE

Kính gửi:

- SGTVT...
- UBND huyện (thành phố)....

1 .Tên đơn vị kinh doanh bãi đ xe: ....................................................................................

2. Địa chỉ đơn vị: .................................................................................................................

3. Số điện thoại (fax): ..........................................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ............................................................................

Sau khi rà soát, đối chiếu với quy định tại Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị (tên) ..... thông báo hoạt động của bãi đỗ xe (tên nếu có) tại huyện (thành phố) ... , cụ thể như sau:

- Tên bãi đỗ xe: ...................................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Tng diện tích sân bãi: .....................................................................................................

- Thời gian hoạt động: ........................................................................................................


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi