Quyết định 21/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi tuyến đường cấm dừng đỗ xe ô tô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------
Số: 21/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ XE Ô TÔ, CẤM Ô TÔ ĐI LẠI, NƠI ĐỖ XE Ô TÔ CON, XE TAXI, PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG, LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 42/TTr- SGTVT ngày 24/4/2013, Báo cáo thẩm định số 27/BC-STP ngày 18/3/2013 của Sở Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về phân luồng tuyến giao thông, nơi đậu đỗ ô tô, lắp đặt và quản lý công trình báo hiệu đường bộ trong thành phố Quảng Ngãi.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh, tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Khoa
 
 
QUY ĐỊNH
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ XE Ô TÔ, CẤM Ô TÔ ĐI LẠI, NƠI ĐỖ XE Ô TÔ CON, XE TAXI, PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG, LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định một số tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện ô tô, người điều khiển phương tiện ô tô; tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
Quy định này không áp dụng đối với xe buýt.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Ô tô con là chỉ ô tô chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe hoặc ô tô chở hàng với trọng tải không quá 1,5 tấn
2. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
3. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.
4. Cấm dừng xe ô tô là cấm các loại xe ô tô dừng trên đoạn đường có lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe”, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
5. Cấm đỗ xe ô tô là cấm các loại xe ô tô đỗ trên đoạn đường có lắp đặt biển báo “Cấm đỗ xe”, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
6. Cấm xe ô tô là cấm các loại xe ô tô đi lại cả hai hướng trên đoạn, tuyến đường có lắp đặt biển báo “Cấm ô tô”, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
7. Phía Đông, Tây, Nam, Bắc được xác định theo trục ngang hướng từ Đông sang Tây và trục dọc hướng từ Bắc vào Nam.
8. Nơi đỗ xe ô tô, xe taxi được xác định theo chiều dọc của mặt đường từ vị trí lề đường, hè phố, bó vỉa trở ra tim đường đảm bảo cho xe ô tô đỗ theo chiều dọc hoặc lệch góc 30o so với mặt cắt ngang của đường không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông.
9. Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền theo quy định này là Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (địa chỉ: số 39 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi).
Điều 4. Quy định về xử lý vi phạm
1. Mọi hành vi vi phạm Quy định này đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm Quy định này áp dụng hình thức xử phạt theo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 
Chương II
QUY ĐỊNH MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG CẤM ĐỖ, CẤM Ô TÔ, NƠI ĐỖ XE Ô TÔ CON VÀ XE TAXI
 
Điều 5. Tuyến đường cấm đỗ xe và quy định về dừng xe, đỗ xe ô tô
1. Quy định các tuyến đường cấm đỗ xe ô tô:
a) Đường Lê Trung Đình: Đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Đình Cẩn.
b) Đường Trương Định: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Hùng Vương.
c) Đường Lê Thánh Tôn: Bên phải tuyến, hướng từ đường Quang Trung đến đường Đinh Tiên Hoàng.
d) Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ đường Nguyễn Thụy đến đường Nguyễn Trãi.
đ) Đường Phan Đình Phùng: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo.
e) Đường Ngô Quyền: Đoạn từ đường Lê Ngung đến đường Lê Trung Đình.
g) Đường Nguyễn Bá Loan: Đoạn từ đường Trương Quang Trọng đến đường Lê Trung Đình.
h) Đường Phạm Xuân Hòa: Đoạn từ đường Nguyễn Bá Loan đến đường Phan Đình Phùng.
i) Đường Nguyễn Nghiêm: Đoạn từ đường Quang Trung đến Ngã Năm.
k) Đường Quang Trung; đường Trần Hưng Đạo; đường Phan Chu Trinh; đường Nguyễn Thụy; đường Lê Đình Cẩn; đường Lê Khiết; đường Trần Quang Diệu; đường Lý Tự Trọng.
l) Trong trường hợp chủ phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu đỗ xe ô tô trên các tuyến đường có quy định cấm đỗ để phục vụ đám cưới, đám tang, lễ hội, hội nghị, xe tập kết đưa đón công nhân hoặc bốc dỡ hàng hoá, thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh thì lập thủ tục đề nghị cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép đỗ xe ô tô trong thời gian nhất định.
2. Quy định về dừng xe, đỗ xe ô tô:
a) Trên các tuyến đường cấm đỗ xe ô tô theo quy định này người điều khiển phương tiện ô tô được phép dừng xe tạm thời.
b) Ngoài các tuyến đường có quy định cấm đỗ nói trên và tuyến đường cấm ô tô đi lại theo quy định tại Điều 7 Quyết định này, người điều khiển phương tiện ô tô được phép dừng, đỗ trên các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhưng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật Giao thông đường bộ.
Điều 6. Tuyến đường quy định nơi đỗ xe ô tô con và xe taxi
1. Tuyến đường quy định nơi đỗ xe ô tô con:
Phía Bắc đường Hùng Vương: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Phan Đình Phùng, xác định từ điểm cách ngã tư Quang Trung - Hùng Vương 15 mét đến cách ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng 15 mét.
2. Tuyến đường quy định nơi đỗ xe taxi:
a) Phía Nam đường Hùng Vương: Đoạn từ Hẻm 182 đến số nhà 196.
b) Phía Bắc đường Nguyễn Chánh: Đoạn từ Trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm đến Ga Quảng Ngãi.
c) Phía Tây đường Lê Hữu Trác: Đoạn từ đường nội bộ phía Bắc đến đường nội bộ phía Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (trừ phạm vi cổng).
d) Phía Bắc đường Nguyễn Nghiêm: Đoạn từ đường Nguyễn Bá Loan đến đường Ngô Quyền (trước chợ Quảng Ngãi).
đ) Phía Tây đường Phan Bội Châu: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo (trước bể bơi Diên Hồng).
e) Phía Đông đường Phan Đình Phùng: Đoạn từ số nhà 283 đến đường Lê Lợi.
g) Phía Tây đường Mai Đình Dõng: Đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Phan Đăng Lưu.
h) Phía Nam đường Cao Bá Quát: Bãi đỗ xe của Trung tâm triển lãm thành phố Quảng Ngãi (trước Trung tâm phát triển Quỹ đất).
i) Phía Đông đường Nguyễn Năng Lự: Đoạn từ đường Trà Bồng Khởi Nghĩa đến đường Trương Quang Giao (sau Quảng trường tỉnh).
k) Phía Bắc đường Trương Quang Giao: Đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Vạn Tường (bên cạnh Hồ Điều hòa).
l) Phía Bắc đường An Dương Vương: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phạm Quang Ánh (sau trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm); từ đường Chu Văn An đến đường Nguyễn Khuyến (khu nhà cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn).
Điều 7. Tuyến đường cấm xe ô tô đi lại
1. Tuyến đường cấm xe ô tô đi lại:
a) Đường Duy Tân.
b) Đường Tôn Đức Thắng.
c) Đường Ngô Quyền: Đoạn từ đường Lê Trung Đình đến đường Nguyễn Nghiêm.
d) Đường Nguyễn Bá Loan: Đoạn từ đường Lê Trung Đình đến đường Nguyễn Nghiêm.
2. Tuyến đường cấm xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi trở lên và xe ô tô tải từ 2,5 tấn trở lên.
a) Đường Hùng Vương: Đoạn từ Ngã ba Bồ Đề đến đường Phan Đình Phùng.
b) Đường Lê Trung Đình: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Du.
3. Ngoài các tuyến đường cấm ô tô đi lại theo quy định tại Điều này, người điều khiển phương tiện ô tô được phép đi vào các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhưng phải tuân thủ theo Điều 8 của Quy định này.
 
Chương III
PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE Ô TÔ ĐI VÀO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
 
Điều 8. Luồng, chiều đường cho các loại phương tiện đi vào thành phố Quảng Ngãi
1. Đối với các loại ô tô đi qua thành phố Quảng Ngãi theo hướng Bắc vào Nam thì đi theo đường Bà Triệu - Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt và ngược lại đi từ Nam ra Bắc.
2. Đối với các loại xe ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên hoặc ô tô khách trên 16 chỗ ngồi khi vào thành phố Quảng Ngãi phải đi theo hướng tuyến: Đường Bà Triệu - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn Chí Thanh - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Trãi - đường Lê Lợi - đường Lê Thánh Tôn - đường Đinh Tiên Hoàng và ngược lại.
3. Trường hợp chủ phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở khách trên 16 chỗ ngồi để phục vụ đám cưới, đám tang, lễ hội, đưa đón công nhân, phục vụ hội nghị và vận chuyển hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vào các tuyến đường nội thành phố Quảng Ngãi thì phải xin phép và được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép xe ô tô đi vào đường cấm.
4. Đối với các loại ô tô chở khách tham quan, du lịch được đi vào thành phố Quảng Ngãi trên các tuyến đường có gắn biển báo phụ hoặc biển chỉ dẫn cho phép xe chở khách du lịch đi vào.
 
Chương IV
QUY ĐỊNH LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
 
Điều 9. Việc lắp đặt, quản lý công trình báo hiệu đường bộ
Trên các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ, cấm xe ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi và phân luồng giao thông theo Quy định này phải được lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” (QCVN 41: 2012/BGTVT).
Điều 10. Quy định về cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm ô tô đi lại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
1. Chỉ được cấp giấy phép đỗ xe ô tô trên các tuyến có mặt đường rộng từ 7,5 mét trở lên để đảm bảo cho hai chiều xe ô tô chạy an toàn, trên đường thẳng và không nằm trên đoạn tuyến bị che khuất tầm nhìn.
2. Khi cấp giấy phép cho xe ô tô vào đường cấm ô tô đi lại, cơ quan quản lý đường bộ phải căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện an toàn giao thông, thời gian cao điểm, thấp điểm để cấp giấy phép phù hợp với tình hình trên tuyến, bảo đảm an toàn giao thông. Chỉ được cấp giấy phép trong các trường hợp không thể sử dụng phương tiện khác để thay thế.
3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm ô tô đi lại;
b) Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện);
c) Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi);
d) Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy phép xây dựng và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép (đối với tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi);
đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, c, d Khoản này thì phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xin cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm ô tô đi lại và danh sách xe đề nghị cấp giấy phép.
4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý đường bộ.
b) Cơ quan quản lý đường bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi, bổ sung thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
c) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép và trả kết quả tại cơ quan quản lý đường bộ hoặc qua đường bưu chính.
5. Tùy theo nhu cầu của cá nhân hoặc tổ chức xin cấp giấy phép đỗ xe, xe ô tô vào đường cấm ô tô đi lại, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền quyết định thời hạn của giấy phép nhưng không được quá 06 (sáu) tháng.
 
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
1. Sở Giao thông vận tải:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện và chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung của Quyết định này.
b) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp với lực lượng Cảnh sát, Uỷ ban nhân dân các Phường trên địa bàn thành phố xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này.
c) Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm đi lại theo Quy định này.
2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, Cảnh sát trật tự, Công an thành phố Quảng Ngãi và các lực lượng Cảnh sát khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này theo đúng quy định của pháp luật.
3. Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi:
a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định này.
b) Tổ chức quản lý nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng và cấm đỗ ô tô, cấm xe ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi và biển báo phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố; định kỳ hàng năm tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, sơn vạch kẽ đường nơi đỗ xe ô tô con và xe taxi trên các tuyến đường theo Quy định này.
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai nội dung Quy định này đến cán bộ, nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để thực hiện theo đúng Quy định này.
d) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và Uỷ ban nhân dân các Phường trên địa bàn thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền nội dung của quy định này.
5. Tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, hoạt động vận tải có liên quan đến các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi phải chấp hành nghiêm túc Quy định này.
Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để được xem xét sửa đổi, bổ sung./.
 

thuộc tính Quyết định 21/2013/QĐ-UBND

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Khoa
Ngày ban hành:10/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Quyết định 21/2013/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi