Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1505/QĐ-UBND

Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1505/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành:02/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Đấu thầu-Cạnh tranh
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

Số: 1505/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN DI CHUYỂN CÁC

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG PHẠM VI GPMB DỰ ÁN

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

-----------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố về Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Căn cứ Văn bản số 4566/UBND-GT ngày 22/5/2009 của UBND Thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình HTKT kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu;

Xét Tờ trình số 1511/TTr-SXD ngày 11/3/2010 của Sở Xây dựng về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 293/BC-KH&ĐT ngày 30/3/2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông theo các nội dung sau:

1. Các hạng mục thuộc chi phí khác của Dự án được chia thành các gói thầu độc lập và được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư và đấu thầu (các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 3 tỷ đồng): lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm tra TKKT, BVTC và dự toán các hạng mục; cung cấp các dịch vụ bảo hiểm; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình …

2. Các hạng mục phải tổ chức lựa chọn nhà thầu của Dự án được chia thành 21 gói thầu theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

- Tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch đấu thầu được duyệt và tuân thủ đúng Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

- Quyết định và tổ chức triển khai các hạng mục công việc thuộc chi phí khác theo quy định hiện hành về Đầu tư và đấu thầu.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về đăng tin kế hoạch đấu thầu Dự án trên Báo Đấu thầu;

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Chủ tịch UBND các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: PVP Nguyễn Văn Thịnh, GT;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi