Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoat động trên một số tuyến đường của Thành phố Đà Nẵng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
---------------
   Số: 12/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Đà Nẵng, ngà 29 tháng 3 năm 2017
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 Ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoat động
trên một số tuyến đường của  thành phố Đà Nẵng
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT P ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải  tạiTờ trình số 933 /TTr-SGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Banh hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe điện bôn bánh trên các tuyến đường cho phép.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2017
Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Du lịch; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Huỳnh Đức Thơ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
 
 
QUY ĐỊNH
Quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trên một số tuyến đường
của thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý đối với xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động chở khách du lịch trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị kinh doanh vận tải (sau đây gọi tắt là đơn vị), cá nhân liên quan đến vận tải khách du lịch thí điểm bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố cho phép;
2. Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường bộ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Xe điện bốn bánh (sau đây gọi tắt là Xe) là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ điện, có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái).
2. Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là Xe chỉ hoạt động trên các tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế (sau đây gọi tắt là kiểm tra lưu hành) là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Xe để chứng nhận xe có đủ điều kiện tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
 
Chương II
PHẠM VI TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ CẤP PHÙ HIỆU XE ĐIỆN BỐN BÁNH
 
Điều 4. Nguyên tắc xác định tuyến đường hoạt động
Việc xác định các tuyến đường cho phép Xe hoạt động dựa theo các nguyên tắc sau:
1. Tuyến đường có kết nối các điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm;
2. Không tham gia giao thông trên quốc lộ, các tuyến đường đô thị có lưu lượng tham gia giao thông lớn, các tuyến đường có độ dốc quá 20% và các đường nhánh.
Điều 5. Tuyến đường, thời gian và phạm vi hoạt động thí điểm
1. Xe chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép. Bao gồm:
Đường Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước, đường Lê Đức Thọ, đường Hòang Sa, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Thoại, cầu Trần Thị Lý, đường Trần Thị Lý, đường 2/9 (từ Cổ Viện Chàm đến nút đường 2/9 và Xô Viết Nghệ Tĩnh), đường Hồ Nghinh và đường Dương Đình Nghệ.
2. Thời gian hoạt động: Trên các đường Nguyễn Văn Thoại, đường Trần Hưng Đạo, đường Võ Văn Kiệt, cầu Trần Thị Lý, đường Trần Thị Lý, đường 2/9 (từ Cổ Viện Chàm đến nút giao thông đường 2/9 và Xô Viết Nghệ Tĩnh) chỉ được phép hoạt động từ 19giờ00 đến 24giờ00 hàng ngày. Các tuyến đường cho phép hoạt động còn lại (khoản 1, Điều 5) không giới hạn thời gian.
3. Số lượng đơn vị tham gia thí điểm hoạt động, số lượng Xe tham gia hoạt động được quy định như sau:
a) Đến hết năm 2017 số lượng đơn vị đăng ký hoạt động thí điểm chỉ cho phép không quá 04 đơn vị.
b) Tổng số lượng Xe tham gia hoạt động thí điểm đến hết năm 2017 không quá 100 Xe. Xe đăng ký hoạt động phải là xe chưa qua sử dụng (trừ Xe đã tham gia hoạt động thí điểm và được Công an thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký trước ngày Quy định này có hiệu lực), được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu (Xe nhập khẩu) hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (Xe sản xuất lắp ráp trong nước) và được đăng ký biển số tại thành phố Đà Nẵng. Số lượng Xe đưa vào hoạt động lần đầu đối với mỗi doanh nghiệp tối thiểu 10 Xe.
Điều 6. Điều kiện đơn vị tham gia thí điểm hoạt động
1. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng Xe phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có phương án kinh doanh và được UBND thành phố cho phép hoạt động thí điểm;
2. Xe phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính;
3. Sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
4. Nơi đỗ xe: Đơn vị phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
5. Thực hiện kê khai giá cước, phát hành vé theo quy định và niêm yết giá cước trên Xe tại vị trí dễ quan sát.
Điều 7. Phù hiệu, thời hạn của phù hiệu
1. Phù hiệu được Sở Giao thông vận tải cấp cho Xe của các đơn vị được UBND thành phố cho phép tham gia thí điểm hoạt động chở khách du lịch.
2. Thời hạn phù hiệu là 02 năm, kể từ ngày cấp và không quá thời hạn cấp đăng ký (nếu có).
3. Mẫu phù hiệu quy định tại Phụ lục I của Quy định này.
4. Đơn vị tham gia thí điểm có văn bản (kèm theo bản phô tô các giấy tờ liên quan đến điều kiện Xe tham gia giao thông, được quy định tại Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT) gửi Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phù hiệu cho Xe hoạt động.
Điều 8. Thu hồi phù hiệu
1. Đơn vị tham gia thí điểm bị thu hồi phù hiệu Xe trong các trường hợp sau:
a) Xe bị tai nạn giao thông mà không còn đảm bảo trạng thái kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bị thu hồi.
b) Xe bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm thuộc trường hợp thu hồi phù hiệu.
2. Đơn vị tham gia thí điểm nộp lại phù hiệu Xe khi có thông báo thu hồi của Sở Giao thông vận tải theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.
 
Chương III
QUY TẮC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 
Điều 9. Điều kiện đối với người điều khiển Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
Điều 10. Điều kiện Xe tham gia hoạt động trong phạm vi hạn chế
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
Điều 11. Chấp hành quy định khi tham gia giao thông
Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12. Công an thành phố
1. Tổ chức cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe.
2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh sát khác thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và quy định này.
Điều 13. Sở Giao thông vận tải
1. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung của quy định này.
2. Chỉ đạo lực lượng Thanh Tra Sở kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của chủ Xe, người điều khiển Xe theo quy định hiện hành và quy định này.
3. Chỉ đạo việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
4. Phối hợp với Công an thành phố theo dõi, xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp để quản lý hoạt động của Xe nhằm hạn chế tai nạn giao thông, giám sát thực hiện Quy định này và định kỳ 06 tháng báo cáo UBND thành phố.
5. Cấp phù hiệu cho Xe của các doanh nghiệp tham gia thí điểm đủ điều kiện hoạt động.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh tuyến đường, thời gian hoạt động của xe điện bốn bánh phù hợp với phát triển giao thông đô thị của thành phố.
7. Hết năm 2017 tổ chức đánh giá kết quả hoạt động thí điểm. Báo cáo UBND thành phố xem xét kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.
Điều 14. Sở Du lịch
1. Thông tin đến các đơn vị lữ hành về loại hình hoạt động vận chuyển hành khách bằng Xe và khuyến cáo du khách không yêu cầu Xe đi ngoài phạm vi các tuyến đường được phép hoạt động.
2. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lái xe của các đơn vị được phép thí điểm kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng Xe. Các quy định liên quan về tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe thực hiện theo Điều 16 Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015.
Điều 15. Điều khoản thi hành
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, phát sinh những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp luật liên quan, các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phản ánh, thông tin về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                                Huỳnh Đức Thơ
 

thuộc tính Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoat động trên một số tuyến đường của Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành:29/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi