Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Long An triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đặt tên đường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Tấn Hòa
Ngày ban hành:19/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

_______

Số: 10/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

_______________________

Long  An, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 24 về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 216/TTr-SVHTTDL ngày 28/01/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Thủ Thừa tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đưng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch huyện Thủ Thừa; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ Pháp chế-Bộ VH,TT&DL;

- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;

- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Phó CVP (Sang);

- TT. PVHC công tỉnh;

- Phòng VHXH;

- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Tấn Hòa

 

 

                    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

(Kèm theo Quyết định số……../2021/QĐ-UBND ngày ..… /02/2021 của UBND tỉnh)

____________

 

I. Các tuyến đường thuộc Khu phố Cầu Xây (02 tuyến đường)

STT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

01

Đường trước UBND huyện

Cầu Cây Gáo

Đường Võ Tánh         (cổng bệnh viện huyện)

300

9

Nhựa

Mai Tự Thừa

Mai Tự Thừa, quê ở làng Bình Cách, tổng Kiến Thạnh, huyện Kiến Hưng, trấn Định Tường (nay thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), tiền hiền của làng Bình Thạnh (thị trấn Thủ Thừa ngày nay). Ông là người đầu tiên đến vùng chợ Thủ Thừa ngày nay để khai hoang, lập làng mới, cất đình Bình Thạnh (tiền thân của đình Vĩnh Phong ngày nay), quy dân lập chợ, mở đầu cho sự phồn thịnh của chợ Thủ Thừa , góp công vào việc vét nạo kinh Trà Cú năm Minh Mạng thứ 10 (1829), mất khoảng thời gian từ 1833 - 1835. Nhớ công ơn ông, các kỳ lão vận động đứng đơn xin phép chính quyền cho cất một miếu thờ Bà Ngũ Hành, bên trái thờ ông Mai Tự Thừa. Sau đó, nhân dân quanh chợ Thủ Thừa quyên tiền, mở rộng miếu Bà Ngũ Hành và để bảng hiệu là Vĩnh Phong Đình, hoàn thành khoảng năm 1886. Ông Mai Tự Thừa được thờ trong đình với bài “Tiền hiền Mai Tự Thừa - chủ thị”. Ngày 08/12/1998, Đình Vĩnh Phong được Bộ Văn hóa - Thông tin ra Quyết định số 18/QĐ-BT của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

02

Đường Hương Lộ 6

Trước UBND huyện

Ngã ba tỉnh lộ 818

880

8-9

Nhựa

Nguyễn Thị Ba

AHLLVTND Nguyễn Thị Ba (1917 - 2016), quê quán xã Hậu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ năm 1940 - 1945 làm giao thông liên lạc cho cơ quan bí mật của Đảng ở Sài Gòn, từ 1945 - 1975 là chiến sĩ tình báo vận chuyển tài liệu, suốt 30 năm hoạt động bà đã mưu trí, dũng cảm đảm bảo liên lạc an toàn cho hàng chục đầu mối đúng thời gian, đúng kế hoạch; luôn đồng hành với Đảng, với cách mạng. Bà Nguyễn Thị Ba được tặng Huân chương Chiến công giải phóng Hạng nhì, Huân chương Chiến công giải phóng Hạng ba cùng nhiều bằng khen và giấy khen.

 

 

 II. Tuyến đường thuộc Khu phố 3 Nhà Thương (01 tuyến đường)

STT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

01

Đường Hương Lộ 7

Đường Võ Tánh

Cống Ông Trọng Giáp xã Nhị Thành

869

6

nhựa

Nguyễn Văn Ngộ

Liệt sĩ, AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ (1959 - 1979), quê quán ở xã Mỹ An Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, là Đoàn viên, binh nhất, Trung đội phó Đại đội 2 Bộ binh, Tiểu đoàn 502, Bộ Tư Lệnh 779, Quân khu 7, tham gia chiến đấu 12 trận trên đất nước Campuchia, chỉ huy tiểu đội tiêu diệt 33 tên địch, thu 30 khẩu súng các loại. Ngày 01/9/1979, ông đã xung phong vào bãi mìn của địch để đưa 3 thi thể người dân ra ngoài và cứu 1 em bé bị thương; mìn nổ làm ông bị thương nặng và hy sinh. Ông được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công Hạng Nhì.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi