Công văn 8631/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 8631/VPCP-QHQT
V/v: thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 
 

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 
 
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7844/BGTVT-HTQT ngày 22 tháng 11 năm 2011 về việc thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Căm-pu-chia từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).16
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 (Đã ký)
 
 
Vũ Đức Đam

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 8631/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8631/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực