Công văn 8272/BGTVT-VT hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến sân bay

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________________

Số: 8272/BGTVT-VT

V/v: Hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế đ thực hiện chuyển bay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay người có nhu cầu đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) để ra nước ngoài làm việc, học tập... tương đối nhiều và những người có vé máy bay đi nước ngoài này cần phải di chuyển bằng xe ô tô từ nơi sinh sng đến cảng HKQT. Tuy nhiên, sau khi các tỉnh, thành phố (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...) áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Ch thị 16/CT-TTg), việc di chuyển của những người có vé máy bay đi nước ngoài từ các địa phương đến cảng HKQT đ thực hiện chuyến bay gặp khó khăn (các tỉnh, thành ph đều áp dụng quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người trở về từ vùng có dịch khiến cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô từ chối chở người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT đ thực hiện chuyến bay).

Nhằm tạo điều kiện cho người có vé bay thực hiện chuyến bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đ thực hiện chuyến bay và lái xe ô tô đưa người có vé máy bay đến cảng HKQT thực hiện chuyến bay được quay trở lại địa phương nơi xuất phát, Bộ GTVT đề nghị y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 1. Ch đạo các chốt kim soát người ra/vào địa phận của địa phương mình tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cng HKQT đ thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục I kèm theo công văn này, người điều khin phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục II kèm theo công văn này.
 2. Trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài, người có vé máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử) trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bng phương pháp RT-PCR; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế.

- Đảm bảo 01 người đi 01 xe, không đi chung xe với người khác (trừ trường hợp nhiều người trong cùng 01 gia đình, sống trong cùng 01 nhà và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng 01 chuyến bay).

 1. Trong quá trình đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT và khi quay trở lại địa phương nơi xuất phát, lái xe ô tô phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc sau đây:

- Hành trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT: Trên xe chỉ có lái xe ô tô và người có vé máy bay đến cng HKQT để đi nước ngoài.

- Hành trình từ cng HKQT quay trở lại nơi xuất phát: Trên xe chỉ có duy nhất lái xe ô tô.

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bng phương pháp RT-PCR; Phiếu xác nhận thông tin (ghi rõ tên từng người có vé máy bay, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến cảng HKQT) có xác nhận của UBND cấp xã/phường nơi cư trú của lái xe ô tô; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế.

- Đm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến” (Ví dụ: lái xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, sau khi đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT B để thực hiện chuyến bay thì ngay lập tc phải quay trở lại địa phương xuất phát là tỉnh A và đảm bảo tuân th đúng lộ trình, không được dừng dọc đường trừ trường hợp xử lý nhu cầu vệ sinh cá nhân).

- Đảm bảo chấp hành các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Ch đạo phòng, chng dịch Covid-19 của địa phương nơi xuất phát và nơi đến.

Bộ GTVT đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Th tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo);
- Bộ trưng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hi Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT;
- Sở Giao thông vận ti các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- S Giao thông vận tải và Xây dng Lào Cai;
- Báo Giao thông;
- Cng TTĐT Bộ GTVT (đ đăng ti);
- Lưu: VT, VTi (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 
 

Lê Anh Tuấn

 

 

PHLỤC I
Phiếu thông tin yêu cu đối vi hành khách sử dụng ô tô đến cảng hàng không quốc tế để bay đi nước ngoài

 

1. Họ và tên: …………………….

2. Số hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực):.............................................

3. Vé máy bay (bng giấy hoặc điện tử), bao gồm: code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay.

4. Giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

5. Địa ch nơi sinh sống:........................................

6. Nơi đến (cảng HKQT):.......................................

7. Biển kiểm soát xe ô tô đang sử dụng đ đến sân bay:.............................................

8. Thời gian lên xe nơi xuất phát:.............................................

9. Thời gian đến cảng HKQT:..............................................

10. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

 

Lưu ý: Hành khách khai đầy đủ thông tin và xuất trình tại các điểm chốt của các địa phương trong trường hợp cần thiết và gửi lại 01 bản phô tô cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô xuất trình tại các chốt kim soát ca các địa phương khi quay trở lại điểm xuất phát.

 

 

PHỤ LỤC II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN

Người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay
đi nước ngoài đến cảng không quốc tế để thực hiện chuyến bay

 

1. Họ và tên lái xe:…………………………..2. Biển kiểm soát xe ô tô:………………..

3. Số CMND/CCCD/H chiếu: ……………………………..Cấp ngày:…………

4.Bản chính giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

5.Địa ch nơi sinh sống:......................................................

6.Tỉnh/thành phố nơi xuất phát:..........................................

7.Thời gian xuất phát:........................................................

8.Thời gian đến cảng hàng không:......................................

9.Lộ trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT:.........................

10.Lộ trình từ Cng HKQT quay lại nơi xuất phát:………………………….

11.Thông tin của người có vé máy bay đi nước ngoài ra cng hàng không quốc tế:

STT

Họ và tên

Số Hộ chiếu

Chuyến bay (hành trình, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay

1

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

12. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

13. Các tài liệu kèm theo hành trình:

Bản sao Hộ chiếu của người có vé máy bay đi nước ngoài.

Bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) ca người đi nước ngoài được chuyên chở (code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, s hiệu chuyến bay).

Lưu ý:

- Giấy này chỉ có giá trị trong quá trình đưa người có vé đến cng HKQT thực hiện chuyến bay và quay trở lại nơi xuất phát.

- Lái xe ô tô cần điền đầy đủ thông tin đ xuất trình qua các chốt kim soát của các địa phương khi đến cảng HKQT và khi quay trở lại đim xuất phát, đng thời phi tự chịu trách nhiệm đi với các nội dung nêu trên.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND

XÃ/PHƯỜNG....................

............ , ngày............ tháng.......... năm.......

Người đề nghị xác nhận (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

thuộc tính Công văn 8272/BGTVT-VT

Công văn 8272/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:8272/BGTVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:11/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi