Công văn 8094/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý chất lượng công trình hè đường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 8094/UBND-QHXDGT
V/v: Quản lý chất lượng công trình hè đường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013
 
 

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Ban QLDA hạ tầng Tả ngạn, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Ban Quản lý chỉnh trang đô thị, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội.
 
 
Để nâng cao chất lượng đầu tư, cải tạo và duy trì hè đường, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chủ đạo như sau:
1. Sở Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ:
- Rà soát lại việc phân cấp về quản lý, đầu tư, duy trì, khai thác hè phố trên địa bàn theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 về việc Ban hành quy định phân cấp một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, đề xuất điều chỉnh danh mục các tuyến do Sở quản lý đồng bộ cả vỉa hè và đường, theo hướng quản lý tập trung, đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/11/2013;
- Sớm tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội tới các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ thiết kế mẫu hè phố đã ban hành áp dụng từ năm 2007, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thiết kế mẫu hè phố để áp dụng cho công tác đầu tư, sửa chữa đảm bảo đồng bộ, mỹ quan đô thị; Kiểm tra, rà soát những vị trí hè có bố trí đỗ xe để cải tạo bảo đảm chất lượng, tránh làm hư hỏng cục bộ;
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện duy tu của các đơn vị nhận hợp đồng đặt hàng duy ty hè, đường, không để hè bong bật, thuận lợi cho người đi bộ, đường phải êm thuận. Chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải; rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ liên quan đến công tác duy trì hè, đường để giải quyết kịp thời, không để hè hư hỏng, đường ổ gà…; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng hè, đường trên toàn thành phố, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn và chất lượng.
2. UBND các quận, huyện, thị xã:
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong việc quản lý hè đường theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố;
- Chú trọng công tác duy tu, duy trì; nghiên cứu giao Ban Quản lý dự án quận, huyện, thị xã làm đầu mối ký hợp đồng duy tu, duy trì thường xuyên hè đường với đơn vị chuyên ngành, đặt hàng duy tu, duy trì theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, hè đường theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố;
- Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện sau cấp phép đào hè và sử dụng hè đường để việc hoàn trả đảm bảo kỹ thuật; đơn vị được ký hợp đồng đặt hàng quản lý, duy tu, duy trì hè chịu trách nhiệm giám sát công tác hoàn trả hè đường, chịu trách nhiệm về chất lượng hè phố theo hợp đồng đã ký và quy định hiện hành;
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hè phố, đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đầu tư, duy tu, duy trì hè đường về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
3. Sở Xây dựng thực hiện chức năng giúp UBND Thành phố kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.
4. Các Sở, ngành liên quan, Ban QLDA hạ tầng Tả ngạn, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Ban Quản lý chỉnh trang đô thị, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Viễn thông Hà Nội chỉ đạo các bộ phận trực thuộc hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành giao thông để hoàn trả hè, đường sau cấp phép đào hè, đường đảm bảo an toàn, chất lượng theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát thường xuyên việc hoàn trả hè, đường theo quy định.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c BÍ thư Thành ủy (Để báo cáo);
- TT Thành ủy; TT HĐND TP (Để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;
- Viễn thông Hà Nội;
- Các đơn vị giao thông thành phố: Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ HN; Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 1 Hà Tây; Công ty TNHH MTV công trình giao thông Hà Nội; Công ty CP XDCT Giao thông 1; Công ty CP Công trình Giao thông 2 Hà Nội;
- VPUBND: Đ/c CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, QHXDGT (Đất, Thg, Hải), TH;
- Lưu: VT, QHXDGTPhong.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

thuộc tính Công văn 8094/UBND-QHXDGT

Công văn 8094/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý chất lượng công trình hè đường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8094/UBND-QHXDGTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành:29/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi