Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7821/TCHQ-CNTT
V/v: Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Văn phòng, Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an);
- Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT (Bộ Giao thông vận tải);
- Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn);
- Cục Y tế dự phòng, Cục CNTT (Bộ Y tế).

 
Để triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/9/2017 và ngày 16/11/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT), Bộ Công an (Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y), Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Trong các cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi về công tác chuẩn bị cũng như các khó khăn vướng mắc tồn tại liên quan đến triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, thảo luận của các đơn vị, Tổng cục Hải quan thông báo các nội dung thống nhất tại các cuộc họp như sau:
- Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai phương án kết nối hệ thống với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo đúng quy định tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế thống nhất sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).
- Tạm thời khi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chưa thực hiện kết nối hệ thống quản lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).
- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới các đơn vị cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch y tế và cơ quan kiểm dịch động vật, cơ quan kiểm dịch thực vật để tổng hợp yêu cầu cấp tài khoản trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và gửi về Tổng cục Hải quan theo mẫu thông tin đính kèm.
Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 
 
PHỤ LỤC
MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA TIẾP NHẬN
(Kèm theo công văn số 7821/TCHQ-CNTT ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan)
 

STT
TÊN
ĐƠN VỊ
CHỨC DANH
SĐT
EMAIL
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7821/TCHQ-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 29/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực