Công văn 662/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

Số: 662/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH CMA-CGM-Việt Nam;
- Công ty TNHH Misui O.S.K Line Việt Nam.

 

Trả lời công văn số ACC/TAX/025-07 ngày 29/11/2007 của Công ty TNHH CMA-CGM-Việt Nam, số 080109-03 ngày 9/1/2008 của Công ty TNHH Misui O.S.K Line Việt Nam về việc thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ vận tải biển quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Điểm 2.4 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Dịch vụ vận tải biển quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài và ngược lại thuộc diện không chịu thuế GTGT. Vì vậy, căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý của các hãng vận tải biển nước ngoài thực hiện bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ các cảng trên thế giới về Việt Nam (và ngược lại) theo đúng giá quy định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cước vận tải biển quốc tế cho các hãng tàu biển nước ngoài thì khoản hoa hồng Công ty được hưởng từ hoạt động đại lý này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh, ngoài khoản tiền hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán cước vận tải quốc tế và thu hộ cước vận tải quốc tế nêu trên, được các Hãng vận tải thanh toán tiền hoa hồng đại lý từ việc cung cấp các dịch vụ khác (như dịch vụ tiếp vận và hàng nhập, dịch vụ theo dõi lưu công- ten- nơ, dịch vụ gom hàng, xuất vận đơn tiếp vận, dịch vụ chở hàng nội địa từ nhà máy đến cảng xuất, phí làm thủ tục hải quan…) trong phạm vi hoạt động đại lý thì các khoản tiền hoa hồng đại lý này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 662/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 662/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 662/TCT-CS
Hanoi, January 29, 2008

 
OFFICIAL LETTER
ON VALUE-ADDED TAX ON COMMISSIONS FOR INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY SERVICES

To:
- CMA - CGM Vietnam Company Limited;
- Misui O.S.K Line Vietnam Company Limited.

 
In response to Official Letter ACC/TAX/025-07 of November 29, 2007, of CMA - CGM Vietnam Company Limited, and Official Letter No. 080109-03 of January 9, 2008, of Misui O.S.K Line Vietnam Company Limited, concerning value-added tax on commissions for international shipping agency services, the General Department of Taxation gives the following opinions:
Point 8 of the Finance Ministry’s Circular No. 84/2004/TT-BTC of August 18, 2004, stipulates that business establishments acting as sale agents of goods or services not liable to value-added tax; business establishments acting as postal, insurance, lottery or air ticket sale service agents and selling these items or services at prices set by their principals to enjoy agent commissions are not required to declare and pay value-added tax for sale turnover of these items or of services and turnover from the enjoyed agent commission amounts.
Point 2.4, Section II, Part C of the Finance Ministry’s Circular No. 32/2007/TT-BTC of April 9, 2007, guiding value-added tax stipulates: Business establishments acting as sale agents of goods or services not liable to value-added tax; business establishments acting as postal, insurance, lottery or air ticket sale service agents and selling these items or services at prices set by their principals to enjoy agent commissions are not required to declare and pay value-added tax for sale turnover of these items or of services and turnover from the enjoyed agent commission amounts.
The service of international shipping from Vietnam to overseas and vice versa is not liable to value-added tax. Therefore, under the above guidance, as in the case of business establishments acting as agents of foreign shipping companies and selling freight packages for international shipping from foreign seaports to Vietnam (and vice versa) at prices set by these foreign shipping companies and collecting international shipping freight fees on behalf of these companies, the commissions enjoyed by your companies for this agency operation are not liable to value-added tax.
In case business establishments, apart from commission amounts receivable for their operations of international shipping service agency and collection of international shipping freight fees on their principals’ behalf, are paid agent commissions for the provision of other services within the scope of agency (for example, carriage and import handling, container guard, cargo collection, issuance of bills of lading for receipt, inland cargo transportation from factories to ports of exportation, customs procedure charge, etc.) by foreign shipping companies, these agent commission amounts are liable to value-added tax under regulations .
The General Department of Taxation would like to give the above answer to the companies for information and compliance.
 

 
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!