Công văn 5047/VPCP-CN 2019 báo cáo triển khai thu phí đường bộ tự động

Thuộc tính văn bản
Công văn 5047/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5047/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 5047/VPCP-CN
V/v: Báo cáo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (lưu ý báo cáo rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm, khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng...).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, KHĐT, TC, TTTT;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2)
cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan