Công văn 4658/TCĐBVN-VT hướng dẫn tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4658/TCĐBVN-VT
V/v: Hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép và văn bản số 6434/BGTVT-VT ngày 05/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp phân luồng phương tiện vận tải bảo đảm thông suốt 24/24h; để tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc TW bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành “Hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho việc lưu thông cho phương tiện trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16” và đính kèm theo văn bản này. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh thành phố phối hợp một số nội dung sau:

a) Đề nghị chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn;

b) Tạo điều kiện thuận lợi, tạo luồng xanh ưu tiên cho phương tiện vận chuyển đã có Thẻ nhận diện phương tiện được đi qua các chốt kiểm soát trong thời gian nhanh nhất;

c) Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát người lái xe, đối tượng được vận chuyển trên xe ô tô có Thẻ nhận diện phương tiện về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và xử lý vi phạm (nếu có).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban an toàn giao thông quốc gia;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c)
- Các PTCTr (để p/h chỉ đạo);
- Cục Cảnh sát giao thông (để p/hợp);
- Cục Y tế Bộ GTVT (để p/hợp);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Cục QLĐB I, II, III, IV (để p/h thực hiện);
- Vụ ATGT (Tổng cục ĐBVN);
- Lưu: VT, V.TảiT7.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

TẠO THUẬN LỢI (TẠO LUỒNG XANH) CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA LƯU THÔNG TỪ CÁC TỈNH QUA LẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TP HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08 tháng 7/2021)

 

I. Mục đích, đối tượng và loại hình vận chuyển

1. Mục đích: Tạo thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan từ Thành phố Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh) đi các tỉnh, các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh và phương tiện đi qua địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (tạo luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển được ưu tiên)

2. Loại hình vận chuyển được cấp Thẻ nhận diện phương tiện:

a) Xe ô tô từ các tỉnh khác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp được lưu thông đi đến, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

b) Xe ô tô từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được lưu thông đi đến, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

c) Xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng thực hiện: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; các đơn vị kinh doanh vận chuyển hàng hóa; người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (Lái xe); người bốc xếp, dỡ theo xe; xe ô tô phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục sản xuất kinh doanh, xe ô tô vận chuyển hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp..; xe ô tô chở công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

4. Thời gian thực hiện hướng dẫn: Trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Mẫu Thẻ nhận diện phương tiện được đính kèm theo hướng dẫn này. Việc tiếp nhận thông tin và cấp Thẻ đều qua mã code QR được cấp thông qua zalo (hoặc email).

II. Phương án tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức giao thông, cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện.

Các đơn vị có phương tiện thuộc đối tượng nêu tại mục I được nhận thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã được số hóa kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện. Các đơn vị tự in, đóng dấu vào Thẻ nhận diện phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thủ tục để các Sở GTVT có liên quan và các đơn vị thực hiện. Hình thức thực hiện qua zalo (hoặc email) của Sở GTVT, thời gian cấp thẻ nhận diện trong 24 giờ.

2. Sở GTVT các tỉnh cung cấp danh sách xe ô tô theo hướng dẫn của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email và hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn địa phương mình thực hiện

Sở GTVT các tỉnh tổng hợp và cung cấp danh sách xe ô tô, thông tin theo hướng dẫn về Sở GTVT TP Hồ Chí Minh để thực hiện cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện. Sở GTVT các tỉnh.

3. Các đầu mối Cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc trên địa bàn các tỉnh, thành phố có liên quan đến Điểm a - khoản 2 - Mục I của phương án này cung cấp danh sách xe vận chuyển hàng hóa đến các cảng (kèm thông tin các phương tiện giao thông theo mẫu đính kèm) cho Sở GTVT TP Hồ Chí Minh để thực hiện cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện.

4. Sau khi các phương tiện được cấp Thẻ nhận diện, đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan đến Mục I của phương án này, phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tại chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng trên đường có liên quan tạo điều kiện cho các xe ô tô được hoạt động thuận lợi.

5. Yêu cầu đối với người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện:

- Đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành y tế;

- Khi lưu thông phải mang theo thông báo, thẻ nhận diện phương tiện, các giấy tờ liên quan và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, các lực lượng chức năng trên đường bộ.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển.

- Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi vận chuyển về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác phòng chống dịch theo quy định

6. Giao Sở GTVT TP Hồ Chí Minh công khai đường dây nóng, công bố địa chỉ zalo, email của Sở và các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết theo yêu cầu của đơn vị và các Sở GTVT khác. Chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

7. Cục Quản lý đường bộ IV chủ trì, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm tra tại các chốt kiểm soát ở địa phương đã được công bố thực hiện tổ chức giao thông, điều tiết phân luồng đảm bảo cho phương tiện vận chuyển được lưu thông, thông suốt liên tục (24/24h). Phối hợp với các địa phương tổng hợp và công bố luồng xanh từ các địa phương đến các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Vào 17 giờ 00 hàng ngày tổng hợp và báo cáo kết quả tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, các vướng mắc khó khăn cần xử lý gấp tại các chốt kiểm soát, các đầu mối bốc xếp hàng hóa và các vị trí khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương (nếu có yêu cầu).

8. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe được hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa góp phần hoàn thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

9. Các cơ quan chức năng trên đường, tổ kiểm soát tại địa phương: thông qua mã QR trên giấy nhận diện, các đơn vị chức năng có thể sử dụng phần mềm để quét mã QR, qua đó sẽ kết nối với phần mềm của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và hiện đầy đủ thông tin liên quan đến phương tiện để từ đó tạo thuận lợi cho phương tiện được lưu thông nhanh nhất.

III. Phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

- Lộ trình 2: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

2. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước - Tân Vạn → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 2: Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP HCM - Trung Lương; Quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

3. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → ĐT 825 → ĐT 822 → Tỉnh lộ 7 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh.

4. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước - Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

LỘ TRÌNH LƯU THÔNG

 

+ Được lưu thông theo Lộ trình 1:……. (ví dụ: Quốc lộ 1, Tỉnh Đồng Nai, TP.HCM - Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - Cảng Cát Lái.

Lưu ý:

Yêu cầu đối với người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện:

- Chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện lưu thông đúng lộ trình và mục đích.

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên); Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành y tế;

- Khi lưu thông phải mang theo thông báo, giấy nhận diện xe, các giấy tờ liên quan và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông, các lực lượng chức năng trên đường bộ.

 

 

thuộc tính Công văn 4658/TCĐBVN-VT

Công văn 4658/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16
Cơ quan ban hành: Tổng cục Đường bộ Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4658/TCĐBVN-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành:08/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi