Công văn 4320/VPCP-CN giải pháp mặt bằng 4 lõi nút giao dự án Kết nối khu vực đồng bằng Mê Kông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 4320/VPCP-CN
V/v:
Giải phóng mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 159/UBND-ĐTXD ngày 22 tháng 5 năm 2020 về giải phóng mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trưong xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KHĐT, TC;

- VPCP: BTCN, các Phó Chù nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHQT, QHĐP;

- Lưu: VT,CN(2)pvc3

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


 
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4320/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4320/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực