Công văn 4292/VPCP-CN xử lý thông tin báo nêu về tai nạn đường thủy nội địa tăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 4292/VPCP-CN
V/v:
Xử lý thông tin báo nêu về tai nạn đường thủy nội địa tăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Công an.

 

Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng ra ngày 26 tháng 5 năm 2020 có bài về việc “Tai nạn đường thủy nội địa tăng 138%”. Theo đó, tai nạn giao thông đường thủy đã tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020, trong đó số người chết tăng 138%. Nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện thuyền gia dụng tự đóng, không theo quy chuẩn kỹ thuật, không có thử nghiệm và kiểm định an toàn về giao thông. Trong khi chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Về vấn đề nêu trên (nhất là đò ngang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý; Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông đường thủy.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

các Vụ: TH, TKBT;

- Lưu: VT, CN (2) THH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực