Công văn 3522/UBND-ĐT Hà Nội 2021 triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 3522/UBND-ĐT

V/v Triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021.

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

- Công an Thành phố;

- UBND các quận huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021; kết luận chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 13/10/2021; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới;

Triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: sổ 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19; xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 4570/SGTVT-QLVT ngày 12/10/2021,

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ:

a. Về đường sắt: Triển khai thí điểm theo Quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải từ ngày 13/10/2021. Theo đó, kế hoạch chạy tàu thời điểm hiện nay có 02 tuyến đi và đến Hà Nội, gồm: Tuyến Hải Phòng - Hà Nội; Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (các tuyến khác theo lộ trình thí điểm của Bộ Giao thông vận tải).

b. Về đường bộ:

Về vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh thí điểm theo Quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải từ ngày 13/10/2021, cụ thể: Phối hợp thống nhất với các tỉnh/thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo Biểu đồ đã được công bố.

Về hoạt động vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe buýt, taxi trên địa bàn Thành phố: Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Giao các sở, ngành Thành phố tập trung tổ chức thực hiện:

a. Sở Giao thông vận tải chủ trì:

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an Thành phố và cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam), Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố có liên quan để triển khai theo lộ trình thực hiện từng bước hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường sắt, đường bộ liên tỉnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Thường xuyên nắm bắt thông tin các chuyến vận chuyển hành khách đến Hà Nội để phối hợp giám sát công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải, quản lý, khai thác bến xe, ga tàu triển khai quy trình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Thành phố về theo dõi y tế (từ tổ chức bán vé, đưa đón hành khách, kết nối phương tiện vận tải hành khách nội tỉnh).

b. Sở Y tế: Là đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách để tổ chức theo dõi y tế hành khách đến Hà Nội theo quy định; phối hợp kiểm soát dịch tễ tại nhà ga, bến xe để sàng lọc, phân loại, thông tin cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn biết, theo dõi y tế theo quy định. Hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, kịp thời xử lý dịch bệnh theo quy định.

c. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn: theo dõi y tế người về địa phương theo quy định, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng tại địa phương.

d. Công an Thành phố: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố khác có liên quan để thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hành khách và công dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

đ. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó triển khai nhanh, hiệu quả 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19, để hỗ trợ theo dõi y tế qua các ứng dụng (PC-Covid, khai báo di chuyển nội địa, quét mã QR...) tại các địa điểm, phương tiện.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an Thành phố, các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh; tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch trong giai đoạn tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTgCP Lê Văn Thành; (để b/cáo)

- Thường trực Thành ủy; (để b/cáo)

- Bộ trưởng Bộ GTVT; (để b/cáo)

- Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)

- Các PCT UBND TP;

- Tổng cục ĐBVN, Cục ĐSVN;

- Các doanh nghiệp: TCT Đường sắt VN, CTCP Vận tải ĐSHN, TCT Vận tải HN, CTCP ĐTPT Ngành nước & MT, TT Khai thác Bến xe HN;

(Sở GTVT gửi đến các đơn vị)

- VPUBTP: CVP, các PCVP, TKBT, KGVX, NC, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.(51078)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

thuộc tính Công văn 3522/UBND-ĐT

Công văn 3522/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3522/UBND-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:13/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi