Công văn 347/TTg-CN ngăn ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ gây ra

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

 

Số: 347/TTg-CN
V/v: Ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:        

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Công An;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình tai nạn của phương tiện gia dụng trên đường thủy nội địa (Báo cáo số 89/UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2020), để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo hướng siết chặt quy định, tăng nặng chế tài xử phạt đảm bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, trong đó có hành vi đưa phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người (phương tiện nhỏ) vào hoạt động mà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn theo quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên phương tiện thô sơ.

2. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy mnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiện thủy nhỏ, thô sơ.

4. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các cơ quan thành viên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đánh giá kết quả, hiệu quả cũng như những tồn tại, hạn chế, đề xuất hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy nội địa phù hợp với tình hình mới./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng, các PTTg;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đ
ài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo ND;
- VPCP: B
TCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2b),THH
.

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực