Công văn 2850/UBND-VX 2021 TP Hồ Chí Minh điều chỉnh đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
____________

Số: 2850/UBND-VX
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố.

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2800/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Căn cứ tình hình triển khai thực tế ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục có ý kiến chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định tại phụ lục đính kèm Công văn số 2800/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2021, trong đó điều chỉnh như sau:
a) Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm:
- Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật.
- Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.
- Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.
b) Bổ sung thêm nhóm đối tượng sau:
- Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 1A).
- Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp; giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 12).
c) Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và 01 phụ xế) đã được ngành Giao thông vận tải cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.
2. Công an Thành phố là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an Thành phố (đồng chí Nguyễn Viết Dũng, số điện thoại 038.7.727.777, hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) trước 21 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021.
Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an Thành phố thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2796/UBND-VX cùng ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến 00 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2021.
3. Về việc trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện như sau:
3.1 Đối với cấp thành phố:
- Giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh Thành phố chuẩn bị số lượng áo nhận diện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021.
- Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các Sở, ban, ngành Thành phố và các Ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Giao các Sở, ban, ngành Thành phố chịu trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.
3.2 Đối với cấp huyện:
Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bao gồm cả khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường đề nghị liên hệ các đầu mối sau để được giải quyết:
- Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, số điện thoại: 090.3.938.393;
- Đồng chí Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố, số điện thoại: 091.8.312.259./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- TTTU; TT HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung 
tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT,
(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hòa Bình
 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2850/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2850/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 23/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực