Công văn 2627/UBND-ĐT 2021 Hà Nội đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến sân bay

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 2627/UBND-ĐT

V/v Hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế;

- Công an Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay (có bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021; chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện, người điều khiển phương tiện và người có vé máy bay đi nước ngoài được lưu thông qua chốt kiểm soát để đến Cảng hàng không quốc tế và quay trở lại nơi xuất phát đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố.

2. Giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện xác nhận đối với người điều khiển phương tiện theo quy định tại Phụ lục II văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);

- Các PCT UBND Thành phố;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Sở Chỉ huy PCD Covid-19 TP;

- Sở TTTT;

- Thanh tra Sở GTVT;

- Các chốt kiểm soát ra, vào TP;

- VPUBTP: CVP, các PCVP, TKBT, KGVX, KT, ĐTThực

- Lưu: VT, ĐT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

Số: 8272/BGTVT-VT

V/v: Hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyển bay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay người có nhu cầu đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) để ra nước ngoài làm việc, học tập... tương đối nhiều và những người có vé máy bay đi nước ngoài này cần phải di chuyển bằng xe ô tô từ nơi sinh sống đến cảng HKQT. Tuy nhiên, sau khi các tỉnh, thành phố (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...) áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16/CT-TTg), việc di chuyển của những người có vé máy bay đi nước ngoài từ các địa phương đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay gặp khó khăn (các tỉnh, thành phố đều áp dụng quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người trở về từ vùng có dịch khiến cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô từ chối chở người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay).

Nhằm tạo điều kiện cho người có vé bay thực hiện chuyến bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg để thực hiện chuyến bay và lái xe ô tô đưa người có vé máy bay đến cảng HKQT thực hiện chuyến bay được quay trở lại địa phương nơi xuất phát, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra/vào địa phận của địa phương mình tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục I kèm theo công văn này, người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục II kèm theo công văn này.

2. Trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài, người có vé máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử) trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế.

- Đảm bảo 01 người đi 01 xe, không đi chung xe với người khác (trừ trường hợp nhiều người trong cùng 01 gia đình, sống trong cùng 01 nhà và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng 01 chuyến bay).

3. Trong quá trình đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT và khi quay trở lại địa phương nơi xuất phát, lái xe ô tô phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc sau đây:

- Hành trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT: Trên xe chỉ có lái xe ô tô và người có vé máy bay đến cảng HKQT để đi nước ngoài.

- Hành trình từ cảng HKQT quay trở lại nơi xuất phát: Trên xe chỉ có duy nhất lái xe ô tô.

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR; Phiếu xác nhận thông tin (ghi rõ tên từng người có vé máy bay, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến cảng HKQT) có xác nhận của UBND cấp xã/phường nơi cư trú của lái xe ô tô; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến” (Ví dụ: lái xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, sau khi đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT B để thực hiện chuyến bay thì ngay lập tức phải quay trở lại địa phương xuất phát là tỉnh A và đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình, không được dừng dọc đường trừ trường hợp xử lý nhu cầu vệ sinh cá nhân).

- Đảm bảo chấp hành các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương nơi xuất phát và nơi đến.

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế,

Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai;

- Báo Giao thông;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải);

- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

 

PHỤ LỤC I
Phiếu thông tin yêu cầu đối với hành khách
sử dụng ô tô đến cảng hàng không quốc tế để bay đi nước ngoài

 

1. Họ và tên: …………………….

2. Số hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực):............................................

3. Vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử), bao gồm: code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay.

4. Giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

5. Địa chỉ nơi sinh sống:........................................

6. Nơi đến (cảng HKQT):.......................................

7. Biển kiểm soát xe ô tô đang sử dụng để đến sân bay:.............................................

8. Thời gian lên xe nơi xuất phát:.............................................

9. Thời gian đến cảng HKQT:..............................................

10. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

 

Lưu ý: Hành khách khai đầy đủ thông tin và xuất trình tại các điểm chốt của các địa phương trong trường hợp cần thiết và gửi lại 01 bản phô tô cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô xuất trình tại các chốt kiểm soát của các địa phương khi quay trở lại điểm xuất phát.

 

 

PHỤ LỤC II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

 

PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN

Người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay
đi nước ngoài đến cảng không quốc tế để thực hiện chuyến bay

 

1. Họ và tên lái xe:…………………………..2. Biển kiểm soát xe ô tô:………………..

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………..Cấp ngày:…………

4. Bản chính giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

5. Địa chỉ nơi sinh sống:.....................................................

6. Tỉnh/thành phố nơi xuất phát:.........................................

7. Thời gian xuất phát:.......................................................

8. Thời gian đến cảng hàng không:.....................................

9. Lộ trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT:........................

10. Lộ trình từ Cảng HKQT quay lại nơi xuất phát:………………………….

11. Thông tin của người có vé máy bay đi nước ngoài ra cảng hàng không quốc tế:

STT

Họ và tên

Số Hộ chiếu

Chuyến bay (hành trình, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay

1

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

12. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

13. Các tài liệu kèm theo hành trình:

Bản sao Hộ chiếu của người có vé máy bay đi nước ngoài.

Bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài được chuyên chở (code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay).

Lưu ý:

- Giấy này chỉ có giá trị trong quá trình đưa người có vé đến cảng HKQT thực hiện chuyến bay và quay trở lại nơi xuất phát.

- Lái xe ô tô cần điền đầy đủ thông tin để xuất trình qua các chốt kiểm soát của các địa phương khi đến cảng HKQT và khi quay trở lại điểm xuất phát, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung nêu trên.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND

XÃ/PHƯỜNG....................

............ , ngày............ tháng.......... năm.......

Người đề nghị xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

thuộc tính Công văn 2627/UBND-ĐT

Công văn 2627/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2627/UBND-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông

Vui lòng đợi