Công văn 1924/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 1924/BXD-KTXD
V/v: Chi phí đảm bảo an toàn giao thông.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 
 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
 
 
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 793/SGTVT-BQLDA ngày 12/9/2011 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Do đặc thù của công trình xây dựng giao thông vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông trên tuyến, vì vậy đối với các công trình xây dựng giao thông thường có chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định. Đối với các công trình giao thông cải tạo nâng cấp đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện… như nêu tại văn bản số 793/SGTVT-BQLDA, có thiết kế, dự toán và nhà thầu đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, thì được thanh toán khoản chi phí đảm bảo an toàn giao thông này.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1924/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí đảm bảo an toàn giao thông
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1924/BXD-KTXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực