Công văn 1921/TCĐBVN-VT 2020 đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động xe khách

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

_________

Số: 1921/TCĐBVN-VT
V/v: Đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận ti (Vụ Vận ti)

 

Thực hiện Văn bản số 2995/BGTVT-VT ngày 31/03/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng phương án hạn chế tối đa vận tải hành khách trên đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất như sau:

1. Thực hiện dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

2. Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; chỉ đạo các bến xe tại các địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh.

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi, Hiệp hội bến xe tại các địa phương tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải đơn vị bến xe thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Vụ Vận tải tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT./.

 

 Nơi nhận:
Như trên;
- Ban Chỉ đạo Bộ GTVT (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: Văn thư, Vận tải.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực