Công văn 1432/TTg-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1432/TTg-CN

V/v: Điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Ben cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 8221/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7388/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 10 năm 2019), Tài chính (Công văn số 11962/BTC-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4803/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2019), Công Thương (Công văn số 7157/BCT-KH ngày 26 tháng 9 năm 2019), Quốc phòng (Công văn số 10641/BQP-TM ngày 28 tháng 9 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 2425/BXD- HTKT ngày 11 tháng 10 năm 2019), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 3295/BTTTT-KHTC ngày 30 tháng 9 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4097/BVHTTDL-KHTC ngày 10 tháng 10 năm 2019), Công an (Công văn số 3122/BCA-ANKT ngày 17 tháng 10 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 1978/UBND-TH ngày 17 tháng 9 năm 2019) về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề để tổ chức thẩm định cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TKBT;

- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1432/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1432/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Hàng hải
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!