Công văn 11075/VPCP-CN 2018 Giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 11075/VPCP-CN
V/v: Giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 11073/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 2734/BCA-ANKT(P5) ngày 30 tháng 10 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7510/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 10 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 5211/BNV-TCBC ngày 24 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 13587/BTC-HCSN ngày 05 tháng 11 năm 2018) về việc giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo); chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan, rà soát, hoàn chỉnh Đề án giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, KHĐT, TC;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 11075/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11075/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!