Công văn 11037/BGTVT-VT 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn với COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 11037/BGTVT-VT
V/v:
Phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn
tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết số 128/NQ-CP); căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Quyết định số 4800/QĐ-BYT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT).

Để phối hợp chỉ đạo việc thực hiện các văn bản nêu trên, đảm bảo chủ động, thống nhất, đồng bộ trong hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị tại địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tại Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT.

2. Chỉ đạo Sở Y tế:

a) Khẩn trương tham mưu công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT để có cơ sở áp dụng cho việc tổ chức hoạt động của các loại hình vận tải;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương.

3. Chỉ đạo Sở GTVT:

a) Tiếp tục duy trì hoạt động và xem xét tăng thêm lưu lượng đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh đã được UBND cấp tỉnh đồng ý cho phép hoạt động theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

b) Cho phép hoạt động trở lại thêm các tuyến khác phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn địa phương; phấn đấu duy trì hoạt động từ 10% đến không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và đảm bảo các yêu cầu theo Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ tăng cường giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của hành khách; rà soát các điểm dừng đón, trả khách và các trạm dừng nghỉ (đã được công bố) trên địa bàn được phép dừng đón, trả khách trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở để đơn vị vận tải biết và thực hiện theo quy định đảm bảo chỉ được đón, trả khách đúng điểm cho phép (không được dừng đón, trả khách dọc đường);

d) Hướng dẫn đơn vị có tổ chức hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia bằng xe ô tô thực hiện theo khoản 3 Mục II Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT.

4. Chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, cảng, bến thủy nội địa và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật.

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương, nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Các Cục quản lý chuyên ngành;

- Các Sở GTVT;

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

- Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ

 

 

thuộc tính Công văn 11037/BGTVT-VT

Công văn 11037/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11037/BGTVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:20/10/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi