Văn bản Luật Giao thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 838 văn bản: Giao thông
30
31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13599-3:2022 ISO 15784-3:2008 Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 3: Hồ sơ ứng dụng – Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13600-2:2022 ISO 14827-2:2005 Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 2: DATEX-ASN

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
33
34
35