Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 451 văn bản: Giao thông
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT Ắc quy chì - axít, Lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Ban hành: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QC 120:2019/BGTVT Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Ban hành: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong của TCVN 12241-3 (IEC 62660-3)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-2:2018 IEC 62660-2:2018 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 2: Độ tin cậy và thử nghiệm quá mức

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BXD Công trình tàu điện ngầm

Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Ban hành: 28/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT Tín hiệu giao thông đường sắt

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắt

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và đóng du thuyền-Sửa đổi 1:2017

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
36

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép-Sửa đổi 2:2017

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển-Sửa đổi 1:2017

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Trang bị an toàn tàu biển-Sửa đổi 1:2017

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
39

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Ban hành: 26/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
Vui lòng đợi