Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.073 văn bản: Giao thông
8941

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
8942

Thông tư 112/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
8943

Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý

Ban hành: 27/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
8944

Chỉ thị 21/1998/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

Ban hành: 24/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
8945

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 23/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
8946

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số 04/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
8947

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
8948

Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8949

Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
8950

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 24/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
8951

Quyết định 046/1997/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thu phí cầu Đà Nẵng

Ban hành: 08/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
8952

Thông tư 94/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
8953

Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
8954

Quyết định 4760 QĐ/KHKT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng"

Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
8955

Công văn 6092/VI của Chính phủ về việc xử lý xe ô tô tay lái nghịch

Ban hành: 29/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
8956

Quyết định 1954/CAAV-KV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 29/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8957

Quyết định 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 29/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
8958

Quyết định 911/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

Ban hành: 24/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
8959

Thông tư 323-TT/GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn Nghị định 45/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải và một số điều của Nghị định 2/CP ngày 02/01/1997, Nghị định 16/CP ngày 21/02/1997 đối với hợp tác xã giao thông vận tải

Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8960

Quyết định 789/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi