Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.848 văn bản: Giao thông
8401

Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
8402

Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
8403

Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2005
8404

Chỉ thị 21/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh công tác nghiệm thu đề tài và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2005
8405

Thông tư 90/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
8406

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
8407

Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
8408

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM của Bộ Thương mại về chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng quản lý thị trường

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
8409

Quyết định 43/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
8410

Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
8411

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ,

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
8412

Quyết định 113/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường cầu chui - Đông Trù - Vân Trì, tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông cầu chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía các sông ngũ huyện khuê

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
8413

Quyết định 178/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tân Phát

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
8414

Quyết định 1230/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
8415

Quyết định 11/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
8416

Quyết định 10/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế công tác Không báo hàng không dân dụng Việt Nam"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
8417

Thông tư 11/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
8418

Quyết định 09/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
8419

Thông tư 10/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
8420

Nghị định 136/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
Vui lòng đợi