Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.420 văn bản: Giao thông
7781

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La - Cổ Nhuế Ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỉ lệ 1:500

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
7782

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Chỉ giới Xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn la Kha, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
7783

Chỉ thị 16/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
7784

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
7785

Công văn 2234/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
7786

Quyết định 768/2006/QĐ-BCA(C11) của Bộ Công an về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát nhân dân

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
7787

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định sô 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
7788

Quyết định 85/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị 08/2006/CT-UB, ngày 14 tháng 03 năm 2006 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện công điên 331/TTg-NC ngày 24/12/2005 và Công điện 373/TTg-NC, ngày 05/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7789

Quyết định 84/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ súng quyết định số 42/2006/QĐ-UB duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7790

Quyết định 27/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
7791

Quyết định 83/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7792

Nghị định 55/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của Lực lượng bảo vệ trên tàu hoả

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
7793

Quyết định 25/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
7794

Nghị định 49/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7795

Nghị định 46/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7796

Quyết định 24/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thôn vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2006
7797

Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7798

Quyết định 21/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới" 22 TCN 347 - 06

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
7799

Quyết định 20/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7800

Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
Vui lòng đợi