Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.849 văn bản: Giao thông
7781

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
7782

Thông báo 07/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về xem xét giải pháp thiết kế khu vực nút giao Yên Sở với đường vành đai 3 trên địa phận Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
7783

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
7784

Nghị định 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
7785

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
7786

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
7787

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
7788

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
7789

Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030

Ban hành: 08/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
7790

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7791

Công văn 40/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2009
7792

Quyết định 34/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
7793

Quyết định 33/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
7794

Quyết định 1930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Cần Thơ

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
7795

Quyết định 3962/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7796

Quyết định 31/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7797

Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
7798

Quyết định 3881/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển đề án bảo vệ môi trường năm 2008 của Cục Hàng Hải Việt Nam sang thực hiện năm 2009

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7799

Quyết định 3866/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu Đề án bảo vệ môi trường "Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh"

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7800

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
Vui lòng đợi