Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.420 văn bản: Giao thông
7741

Quyết định 48/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2007
7742

Thông báo 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
7743

Quyết định 46/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 358-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2007
7744

Quyết định 272/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
7745

Quyết định 43/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 355-06 "Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
7746

Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
7747

Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường Polime"

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
7748

Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
7749

Quyết định 71/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
7750

Quyết định 69/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2006
7751

Quyết định 1922/2006/QĐ-BCA(C11) của Bộ Công an về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2006
7752

Quyết định 42/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2006
7753

Quyết định 207/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
7754

Quyết định 65/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
7755

Quyết định 41/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Lĩnh vực: Giao thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/11/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
7756

Quyết định 62/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 06/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
7757

Quyết định 39/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành bổ sung chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
7758

Thông tư 103/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
7759

Quyết định 38/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2006
7760

Thông tư 10/2006/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2006
Vui lòng đợi