Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.097 văn bản: Giao thông
7701

Công văn 2172/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

7702

Công điện 775/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

7703

Công văn 774/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

7704

Thông tư 19/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô

7705

Thông tư 18/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

7706

Công văn 3922/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định 442-NDF tài trợ Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung

7707

Công văn 2635/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý và sử dụng hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

7708

Thông báo 277/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số tồn tại Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long

7709

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

7710

Quyết định 1207/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

7711

Thông tư 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"

7712

Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

7713

Công văn 3981/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

7714

Quyết định 1162/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

7715

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

7716

Công điện 655/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

7717

Thông tư 08/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7718
7719
7720

Công văn 3375/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông