Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.412 văn bản: Giao thông
7701

Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
7702

Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tạicảng hàng không sân bay Việt Nam

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
7703

Công văn 1597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá đối với phần miễn phí (FOC)

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
7704

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
7705

Thông tư 04/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
7706

Chỉ thị 03/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải năm 2007

Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
7707

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
7708

Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
7709

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
7710

Quyết định 237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long" yêu cầu tài trợ ODA

Ban hành: 14/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
7711

Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
7712

Quyết định 05/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
7713

Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007

Ban hành: 29/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
7714

Quyết đinh 04/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2007
7715

Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2007
7716

Quyết định 03/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2007
7717

Quyết đinh 01/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vân tải về việc áp dụng tiêu chuẩn

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2007
7718

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
7719

Công văn 163/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vé cước hành khách

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
7720

Công văn 158/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
Vui lòng đợi