Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.929 văn bản: Giao thông
7661

Quyết định 1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập dự án đầu tư và tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
7662

Quyết định 2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc duyệt đề cương, dự toán công tác khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 55 đoạn Km52+640 - Km96+300 tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
7663

Công văn 1367/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý đề cương dự án hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
7664

Công văn 4607/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
7665

Thông báo 318/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
7666

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
7667

Công văn 1101/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương bồi thường, giải toả vĩnh viễn các vị trí đổ đất thi công Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
7668

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư "Nâng cao an toàn bến khách ngang sông"

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
7669

Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
7670

Công văn 4473/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
7671

Quyết định 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
7672

Thông báo 304/TB-BGDĐT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
7673

Công văn 4377/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao quyền thu phí trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
7674

Công văn 4319/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng trên QL32

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
7675

Công văn 4288/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng quá tải (tàu chờ cầu cảng) tại cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh)

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
7676

Công văn 4282/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành và tỷ lệ tiết kiệm Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1)

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
7677

Thông tư 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
7678

Công văn 4212/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
7679

Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
7680

Công văn 4226/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008 đối với trạm quản lý Đường thủy nội địa Tạ Hộc

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
Vui lòng đợi