Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.412 văn bản: Giao thông
7461

Thông báo 165/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
7462

Thông báo 308/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
7463

Quyết định 90/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
7464

Công văn 2394/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
7465

Thông báo 301/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2008

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2008
7466

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tập định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7467

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi khởi tạo công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7468

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đối với công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7469

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7470

Công văn 4642/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết của Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông và 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
7471

Quyết định 10/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
7472

Quyết định 09/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bãi bỏ Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
7473

Công văn 2047/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quỹ tiền lương năm 2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2008
7474

Quyết định 20/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 09/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
7475

Quyết định 34/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
7476

Công văn 857/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
7477

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2007

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
7478

Chỉ thị 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2008
7479

Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
7480

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2006/QĐ-UBND ngày 11/05/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
Vui lòng đợi