Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.501 văn bản: Giao thông
6501

Quyết định 21/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của “Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
6502

Thông báo 449/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2008

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
6503

Quyết định 20/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
6504

Quyết định 33/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
6505

Quyết định 34/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
6506

Chỉ thị 1405/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông và số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2008
6507

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
6508

Công văn 7109/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
6509

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
6510

Công văn 3544/TCT-CS về việc hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6511

Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
6512

Quyết định 92/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
6513

Quyết định 17/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
6514

Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
6515

Quyết định 77/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
6516

Quyết định 1250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2008
6517

Quyết định 16/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố mở cảng biển Hòn La thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
6518

Thông báo 391/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 8/2008

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2008
6519

Công văn 1482/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư các dự án giao thông trong Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
6520

Thông báo 378/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
Vui lòng đợi