Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.127 văn bản: Giao thông
6461

Thông báo 190/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở gói thầu 4: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) Dự án xây dựng đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6462

Thông báo 192/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét tiến độ chuẩn bị dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức JICA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6463

Thông báo 191/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nội dung cuộc họp do thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo đầu kỳ về dự thảo Khung chính sách thí điểm đầu tư dự án Đường cao tốc Mỹ thuận – Cần Thơ theo hình thức “Phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân”

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6464

Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2010
6465

Quyết định 2177/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội để thực hiện "Áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
6466

Công văn 3192/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn và sử dụng vốn đầu tư của dự án Hỗ trợ kỹ thuật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
6467

Công văn 3142/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dự án BOT đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
6468

Thông báo 188/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
6469

Thông báo 178/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 04/2010

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6470

Công văn 2561/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình quản lý sử dụng xe ô tô

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
6471

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2010
6472

Công văn 735/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạch Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
6473

Công văn 2918/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư đường cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2010
6474

Công văn 2893/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (Thành phố Hồ Chí Minh)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 05/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2010
6475

Thông báo 173/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng và Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại Hội nghị công tác Thanh tra giao thông vận tải năm 2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2010
6476

Công văn 690/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT kết hợp BT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
6477

Thông báo 164/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về báo cáo đầu kỳ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 55 đoạn Km52+640 – Km96+300, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2010
6478

Công văn 679/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
6479

Công văn 2746/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thu cầu phao Chèm qua sông Hồng, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2010
6480

Thông báo 159/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về công tác chuyển giao từng bước trụ sở làm việc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2010
Vui lòng đợi