Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.175 văn bản: Giao thông
41

Quyết định 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
42

Quyết định 5725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
43

Công văn 10943/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
44

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
45

Công văn 10948/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
46

Công văn 10953/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
47

Công văn 10947/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
48

Quyết định 94/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
49

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
50

Công văn 13239/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2020
51

Thông tư 36/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
52

Công văn 5842/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
53

Thông tư 34/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
54

Thông tư 35/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
55

Thông tư 33/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Lĩnh vực: Công nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
56

Quyết định 91/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
57

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm (nay là đường hầm sông Sài Gòn) ban hành kèm theo Quyết định 62/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
58

Quyết định 89/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
59

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
60

Quyết định 2348/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
Vui lòng đợi