Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.036 văn bản: Giao thông
2421

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
2422

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
2423

Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
2424

Công văn 5631/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê chuẩn các Hiệp định Vay cho Dự án "Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung" ký với ADB

Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
2425

Thông tư 108/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
2426

Thông tư 31/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
2427

Công văn 5517/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất biện pháp quản lý đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện

Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
2428

Công văn 1068/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
2429

Thông báo 29/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
2430

Quyết định 2542/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau"

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
2431

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
2432

Thông tư 30/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2015
2433

Quyết định 2505/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2015

Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
2434

Quyết định 2491/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
2435

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
2436

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
2437

Công văn 5295/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
2438

Thông tư 105/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
2439

Thông báo 217/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
2440

Công văn 3403/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học tại 5 tỉnh Tây Nguyên

Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
Vui lòng đợi