Thông báo 525/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết quả Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 525/TB-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 30  tháng 8  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010

----------------------------------

 

 Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;

- Các trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên.

    

 

Triển khai kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010 từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2010 tại Trường Sĩ quan Chỉ huy- Kỹ thuật Thông tin –Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các trung tâm GDQP-AN kết quả của Hội thi như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI THI

- Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng –an ninh (GDQP-AN) các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2010 có:

+ Số đơn vị tham gia:     38 đơn vị;

+ Số thí sinh dự thi:                   86 thí sinh;

+ Đơn vị có nhiều thí sinh dự thi nhất là trung tâm giáo dục quốc phòng (TTGDQP) trường Quân sự Quân khu 7 với 5 thí sinh.

+ Thí sinh có tuổi đời cao nhất là 54 tuổi và thấp nhất là 27 tuổi;

- Hội thi đã mời 12 giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên thuộc các học viện, nhà trường quân đội tham gia chấm thi giảng dạy; hơn 40 giảng viên thuộc trường SQCH-KT TT tham gia chấm thi 2 môn điều kiện là tin học và bắn súng.

II. KẾT QUẢ CỦA HỘI THI

1. Môn thi tin học: Có 86 thi sinh tham gia; thí sinh có điểm cao nhất là 9,5 điểm (4 thí sinh); thí sinh có điểm thấp nhất là 5,0 (2 thí sinh), trong đó có 37/86 thí sinh đạt từ 8,5 điểm trở lên = 43%.

2. Môn thi bắn súng AK bài 1b: Có 86 thí sinh tham gia; thí sinh có điểm cao nhất là 30 điểm (2 thí sinh); thí sinh có điểm thấp nhất là 7 điểm, trong đó có 49/86 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên = 57%.

3. Thi giảng dạy: Có 85 thí sinh dự thi (thí sinh Nguyễn Ngọc Hoàng- Trường ĐH Chu Văn An đã bỏ thi giảng dạy vào buổi thi cuối); có 8 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên; thí sinh có điểm cao nhất là Nguyễn Quang Vinh - Trường ĐH Kinh tế quốc dân với 9,53 điểm; thí sinh có điểm thấp nhất là  7,66 điểm.  

Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng –an ninh các trường ĐH, CĐ năm 2010; căn cứ vào kết quả các môn thi của các thí sinh, Hội đồng thi đã đề nghị và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định công nhận 62 thí sinh đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN các trường ĐH, CĐ năm 2010 ( = 72%); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định tặng bằng khen cho 7 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi (có bảng tổng hợp kết quả hội thi kèm theo).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Về công tác tổ chức, Ban tổ chức Hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ việc ban hành Điều lệ, các văn bản thông báo cho cơ sở, đề thi, đáp án, liên hệ phối hợp hiệp đồng với các cơ quan hữu quan và Trường SQCH-KT Thông tin để tổ chức Hội thi theo mục đích đề ra. Hội đồng thi đã có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; tạo điều kiện đảm bảo tốt nhất cho thí sinh theo yêu cầu. Tuy nhiên, những thiếu sót là không thể tránh khỏi, nguyên nhân bao gồm cả khách quan và chủ quan (như việc bảo đảm phương tiện, thiết bị cho thi giảng còn có những trục trặc ban đầu), ban tổ chức đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong những kỳ thi tiếp theo.

Về phía các nhà trường và thí sinh, có đơn vị tới hội thi mới đăng ký, có trường đã có quyết định cho giảng viên dự thi nhưng đến ngày cuối cùng thí sinh báo cáo là Ban giám hiệu lại quyết định không cho dự thi nữa như Trường ĐH Lâm nghiệp, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, trường có khoa giáo dục quốc phòng với đội ngũ giảng viên là sĩ quan biệt phái đông nhưng không đăng ký dự thi như Trường Đại học Hàng hải- Hải Phòng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Y Thái Bình… cũng là những yếu tố ảnh hưởng, hạn chế thành công của Hội thi.

Nhìn chung tất cả các thí sinh tham gia với tinh thần nghiêm túc, tự tin, cầu thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các nhà trường đã giao phó; không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Các đơn vị đã lựa chọn những giảng viên có năng lực tốt để cử đi dự thi, nhiều đơn vị đã tổ chức hội giảng ở cấp cơ sở, có sự đầu tư về vật chất, thời gian cho giảng viên dự thi; có trường có 2 thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi, đó là Trường ĐHSP Hà Nội. Nhiều thí sinh với sự chuẩn bị công phu cho bài giảng cùng khả năng rất tốt về sư phạm đã thực sự thuyết phục được ban giám khảo. Tuy nhiên vẫn còn có những giảng viên chưa kịp chuẩn bị chu đáo về chuyên môn dẫn đến thiếu tự tin và kết quả không được như mong muốn.

Hội thi là một hoạt động sư phạm chuyên môn của môn học, là một trong những tiêu chí bắt buộc để xét thi đua đối với các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường có tổ chức trung tâm, khoa, bộ môn GDQP-AN, đặc biệt là các trường có biên chế sĩ quan biệt phái cần quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ GDQP-AN, trong đó có việc tổ chức thực hiện GDQP-AN cho học sinh, sinh viên; cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giảng viên GDQP-AN của nhà trường; có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng nâng cao chất lượng của đội ngũ, tham gia đầy đủ các hoạt động do Ngành tổ chức.           

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);

- Lưu VT; Vụ GDQP.

 

TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Đã ký

 

 

 

Hà Văn Công

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------------

KẾT QUẢ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI

MÔN HỌC GDQP - AN CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2010

(Kèm theo Thông báo số  525/TB-BGDĐT  ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

HỌ VÀ

TÊN

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ CÁC MÔN THI

XẾP

 

 

 

 

Bắn

Tin học

Thi

giảng

Kết quả

giảng

LOẠI

1

Nguyễn Đức

Sơn

Trường ĐHSP Hà Nội

24

8,5

9,2

9,2

Xuất sắc

2

Nguyễn Văn

Khoẻ

Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

24

9,0

9,05

9,05

Xuất sắc

3

Nguyễn Sĩ

Mạnh

Trung tâm GDQP Trường QSQK 7

24

9,0

9,03

9,03

Xuất sắc

4

Nguyễn Tiến

Cường

Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên

22

7,5

9,02

9,02

Xuất sắc

5

Đoàn Xuân

Quyết

Trường ĐHSP Hà Nội

26

9,0

9,0

9,0

Xuất sắc

6

Nguyễn Hữu

Phong

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

25

9,0

9,0

9,0

Xuất sắc

7

Nguyễn Đức

Đăng

Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội

28

7,5

9,0

9,0

Xuất sắc

8

Bùi Tiến

Thụ

TTGDQP trường ĐH Hải Phòng

17

9,0

8,93

8,93

Giỏi

9

Nguyễn Đình

Chung

Trung tâm GDQP Trường QSQK 7

27

8,0

8,9

8,9

Giỏi

10

Đặng Quốc

Bình

TTGDQP Trường QS QK5

28

9,0

8,87

8,87

Giỏi

11

Nguyễn Quang

Đạt

TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội

28

9,0

8,86

8,86

Giỏi

12

Nguyễn

Giao

TTGDQP Trường QS QK5

23

7,5

8,86

8,86

Giỏi

13

Vũ Văn

Tiến

Học viện Tài chính

27

5,5

8,83

8,83

Giỏi

14

Đinh Văn

Yên

Trung tâm GDQP Trường QSQK 7

26

9,0

8,8

8,8

Giỏi

15

Lưu Văn

Quang

Trường ĐH Y Hà Nội

23

8,5

8,8

8,8

Giỏi

16

Nguyễn Văn

Hùng

Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội

18

8,5

8,8

8,8

Giỏi

17

Đào Văn

Minh

TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội

27

9,0

8,77

8,77

Giỏi

18

Trần Thúc

Tám

Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM

24

8,5

8,7

8,77

Giỏi

19

Hồ Hồng

Hái

Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng

22

8,5

8,77

8,77

Giỏi

20

Ngô Quang

Thắng

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

22

8,5

8,76

8,76

Giỏi

21

Trần Ngọc

Ngân

Trường ĐHSP Hà Nội

17

6,0

8,76

8,76

Giỏi

22

Đỗ Ánh

Thiên

TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội

26

8,0

8,75

8,75

Giỏi

23

Nguyễn Quang

Minh

Học viện Tài chính

25

7,5

8,75

8,75

Giỏi

24

Phạm Hùng

Dương

TTGDQP trường ĐH Hải Phòng

22

8,5

8,73

8,73

Giỏi

25

Hà Văn

Thanh

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

26

8,0

8,73

8,73

Giỏi

26

Phạm Văn

Thám

Trung tâm GDQP ĐHQG Hà Nội

23

9,0

8,7

8,7

Giỏi

27

Nguyễn Quốc

Khánh

Trung tâm GDQP Khánh Hoà

19

6,0

8,7

8,7

Giỏi

28

Cao Đức

Thanh

TTGDQP trường ĐHSPTDTT Hà Nội

27

9,0

8,67

8,67

Giỏi

29

Nguyễn Hồng

Thanh

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

24

9,0

8,67

8,67

Giỏi

30

Trần Xuân

Các

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

28

8,0

8,67

8,67

Giỏi

31

Trần Quốc

Bình

Trung tâm GDQP Huế

25

9,0

8,66

8,66

Giỏi

32

Huỳnh Trường

Sơn

TTGDQP Trường QS QK5

19

7,5

8,65

8,65

Giỏi

33

Nguyễn Văn

Thịnh

Trường ĐH Giao thông Vận tải

21

6,5

8,65

8,65

Giỏi

34

Nguyễn Thành

Chung

TTGDQP trường ĐH Hải Phòng

23

6,0

8,65

8,65

Giỏi

35

Trần Văn

Thông

Trung tâm GDQP ĐH Vinh

27

9,0

8,62

8,62

Giỏi

36

Vũ Đình

Phương

Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ

24

8,5

8,6

8,6

Giỏi

37

Lê Xuân

Luyện

TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2

25

8,0

8,6

8,6

Giỏi

38

Lưu Anh

Dũng

Trường ĐH Giao thông Vận tải

27

7,5

8,6

8,6

Giỏi

39

Hoàng Vũ

Dũng

Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM

24

6,0

8,6

8,6

Giỏi

40

Nguyễn Mạnh

Trung tâm GDQP Trường QSQK 7

30

9,5

8,57

8,57

Giỏi

41

Vũ Thanh

Tùng

Trường ĐH Giao thông Vận tải

25

7,5

8,56

8,56

Giỏi

42

Lê Đình

Thọ

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

27

7,5

8,55

8,55

Giỏi

43

Nguyễn Tiến

Sơn

Trung tâm GDQP Trường QSQK 7

26

9,5

8,53

8,53

Giỏi

44

Phạm Văn

TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2

26

9,0

8,53

8,53

Giỏi

45

Nguyễn Đình

Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ

25

9,0

8,53

8,53

Giỏi

46

Nguyễn Văn

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

26

8,0

8,53

8,53

Giỏi

47

Phan Xuân

Sơn

Trường Cao đẳng Cần Thơ

28

7,0

8,53

8,53

Giỏi

48

Nguyễn Quang

Vinh

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

9

6,0

9,53

8,53

Giỏi

49

Nguyễn Văn

Toản

Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

27

6,0

8,53

8,53

Giỏi

50

Trương Xuân

Vương

Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

15

9,0

8,5

8,5

Giỏi

51

Bùi Ngọc

Diệp

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

28

8,5

8,5

8,5

Giỏi

52

Trần Bắc

Bộ

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

25

8,5

8,5

8,5

Giỏi

53

Nguyễn Văn

Hoạt

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

24

8,5

8,5

8,5

Giỏi

54

Hoàng Gia

Lân

Trường ĐHSP Hà Nội

28

8,0

8,5

8,5

Giỏi

55

Trần Văn

Bản

Trung tâm GDQP Huế

25

7,5

8,5

8,5

Giỏi

56

Nguyễn Hữu

Thành

TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2

23

7,5

8,5

8,5

Giỏi

57

Phương Bá

Thiết

Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên

17

7,5

8,5

8,5

Giỏi

58

Nguyễn Thành

Lưu

Trường ĐH Y Dược Tp. HCM

26

6,5

8,5

8,5

Giỏi

59

Phạm Ngọc

Tuấn

Trường ĐHTDTT Từ Sơn

30

6,5

8,5

8,5

Giỏi

60

Cao Văn

Quang

Trung tâm GDQP Trường ĐH Cần Thơ

28

6,5

8,5

8,5

Giỏi

61

Lê Thanh

Tuyển

Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ

25

6,0

8,5

8,5

Giỏi

62

Dương Văn

Hải

Trung tâm GDQP ĐH Vinh

23

5,0

8,5

8,5

Giỏi

63

Nguyễn Hữu

Vinh

Trường CĐSP Cà Mau

27

5,5

8,37

8,37

Khá

64

Phạm Huy

Tựa

Trung tâmGDQPTrường ĐHTây Nguyên

25

9,5

8,33

8,33

Khá

65

Bùi Kim

Hồng

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

23

8,5

8,33

8,33

Khá

66

Phạm Văn

Nông

Trường ĐH Y Dược Tp. HCM

25

7,0

8,33

8,33

Khá

67

Trần Đình

Lương

Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM

26

8,5

8,27

8,27

Khá

68

Trịnh Khắc

Tỉnh

TTGDQP trường ĐHSP Hà Nội 2

28

6,0

8,17

8,17

Khá

69

Phạm Văn

Hùng

Trung tâm GDQP Thanh Hoá

28

8,5

8,15

8,15

Khá

70

Trần Minh

Chính

Trường CĐ Dược Trung ương

24

9,5

8,13

8,13

Khá

71

Nguyễn Văn

Hiền

Trung tâm GDQP Huế

28

7,0

8,1

8,1

Khá

72

Trần Quốc

Yên

Trung tâmGDQPTrường ĐHTây Nguyên

27

9,0

8,07

8,07

Khá

73

Đỗ Ngọc

Điệp

Trường ĐH Thương mại

18

8,0

8,06

8,06

Khá

74

Bùi Ngọc

Tuất

Trường CĐSP Cao Bằng

22

7,5

8,03

8,03

Khá

75

Hồ Sĩ

Quyết

Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

17

7,0

8,03

8,03

Khá

76

Nguyễn Kiên

Mạnh

Trường CĐSP Trung ương

25

7,0

8,0

8,0

Khá

77

Nguyễn Trọng

Ngọc

Trung tâm GDQP ĐH Thái Nguyên

27

6,5

8,0

8,0

Khá

78

Phạm Đình

Thắng

Trung tâm GDQP ĐH Vinh

28

8,0

7,77

7,8

Khá

79

Huỳnh Trọng

Nhân

Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh

26

8,0

7,7

7,7

Khá

80

Lê Văn

Phú

Trường CĐSP Bình Phước

26

8,5

7,67

7,67

Khá

81

Nguyễn Văn

Hưng

Trường CĐ K.tế-Tài chính Thái Nguyên

27

5,0

7,66

7,66

Khá

82

Nguyễn Minh

Trí

Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh

7

7,0

8,27

7,27

Khá

83

Bùi Công

Nhưỡng

Trung tâm GDQP Thanh Hoá

9

7,5

8,26

7,26

Khá

84

Nguyễn Văn

Trọng

Trung tâm GDQP Trường ĐH Trà Vinh

9

7,0

8,1

7,1

Khá

85

Nguyễn Duy

Phúc

Trung tâm GDQP ĐHQG Tp. HCM

8

6,5

8,1

7,1

Khá

86

Nguyễn Ngọc

Hoàng

Trường ĐH Chu Văn An

15

8,0

Bỏ thi giảng dạy 

 

thuộc tính Thông báo 525/TB-BGDĐT

Thông báo 525/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết quả Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:525/TB-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Hà Văn Công
Ngày ban hành:30/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Thông báo 525/TB-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi