Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 48/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT - ĐỨC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
Ngày 02 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp; ý kiến của các Phó Thủ tướng và đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
1. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng, tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Trong giai đoạn tới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tăng cường công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, then chốt. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo nhiều hướng: Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ có hiệu quả của các nước có nền giáo dục tiên tiến; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu; khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở đào tạo, trường đại học của Việt Nam hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng của nước ngoài với nhiều hình thức, lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tăng cường và nâng cao trình độ tiếng Anh cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện để Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Việt Nam triển khai chương trình dạy tiếng Anh tự nguyện cho thanh niên, thiếu niên ở các địa phương trong cả nước hướng đến “xóa mù” và nâng cao nhanh trình độ tiếng Anh cho thế hệ tương lai, coi đây là một giải pháp có ý nghĩa quyết định cho hội nhập và phát triển thành công.
2. Đồng ý việc chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Chuyển giao nguyên trạng Trường Đại học Việt - Đức về trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường.
Việc chuyển đổi cơ quan chủ quản không làm thay đổi tính tự chủ, định hướng phát triển Đại học nghiên cứu của hai trường đại học này. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát triển theo mục tiêu đã đề ra. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa (nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao) trên cơ sở đảm bảo tính tự chủ, mô hình quản lý tiên tiến và tăng cường hợp tác với các đối tác của hai trường đại học này, nhất là của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp.
Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Quyết định về việc chuyển đổi nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để làm căn cứ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chuyển giao nguyên trạng hai trường đại học (kể cả Ban quản lý dự án) về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ngay sau khi nhận chuyển giao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo hai trường đại học này khẩn trương xây dựng mới, sửa đổi các văn bản liên quan tới hoạt động của Trường để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai trường và thúc đẩy hợp tác với các đối tác (của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp).
3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan giao thiệp với Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp làm rõ mục tiêu, tác dụng của việc chuyển đổi cơ quan chủ quản và tăng cường hợp tác để xây dựng thành công hai Trường Đại học xuất sắc
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, TC, NV, NG, TP, KH&ĐT, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TK HĐGD, các Vụ: QHQT, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3b).QT
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

thuộc tính Thông báo 48/TB-VPCP

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:48/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:14/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi